YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ*


1. Dergide, tüm tarım bilimleri (Bitki - üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma vb.; hayvan - hayvan ve su ürünleri üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, biyoteknoloji vb.; toprak - toprak ekolojisi, fiziği, kimyası vb; gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği vb ile sürdürülebilir tarım sistemleri) alanlarında Ocak, Mayıs ve Eylül olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler, yayın kurulu ve yetkin editör ve hakemlerce değerlendirilir.


2. Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, kısa notlar ve derlemeler (toplam makalelerin yaklaşık %20’si) yayınlanır.


3. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.


4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca imzalanarak gönderilmelidir.


5 Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.


6. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.


7. Dergide yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan “eser başvurusu” bölümünde açıklandığı gibi hazırlanarak, “üst yazı” ve imzalı telif hakları formu ile derginin e-posta adresine (zyaykom@yyu.edu.tr veya yyujagrsci@gmail.com) gönderilmelidir.

8. Yayınlanması istenilen eserler, web sayfasında sunulan “örnek makale taslağı” kullanılarak da hazırlanabilir ve 20 sayfadan fazla olmamalıdır.


9. Basım masrafları olarak eser başına 50 TL alınır. Mayıs 2013 sayısından sonra makale basım ücreti 75 TL olacaktır.


10. Detaylar için web sayfasında sunulan “makale takip” kısmına bakınız.

*(2010 yılı Cilt 20, Sayı 1’den sonrası için geçerlidir)

WORD (31 KB )

 

ESER HAZIRLAMA İLKELERİ

ESER BAŞVURUSU


 Makale Hazırlama
Makale, Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Giriş, Materyal ve metod, Bulgular, Tartışma  (Bulgular ve Tartışma bölümleri birlikte de verilebilir), Kaynaklar ve eğer gerekli görülüyorsa Teşekkür bölümlerini içermelidir.
 Başlık
Başlık kısa olmalı ve yeterli düzeyde bilgi içermelidir. Yazar(lar)ın ismi/isimleri, kurum ve adresleri başlığın altına yazılmalı; sorumlu yazara ait e-posta adresi, telefon ve faks numarası da başlığın altında verilmelidir.
 Özet
Özet, 250 kelimeyi geçmemeli ve tanımlanmamış kısaltmalar içermemelidir. Türkçe yazılmış makalelere özetin yanı sıra İngilizce Abstract verilmelidir.
A list of keywords (not more than 6 words) should be included.
 Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler listesi (altı kelimeyi geçmemek üzere) eklenmelidir.
 Metin
Metnin, dipnot ve kaynaklar dahil, Times (New) Roman yazı karakteri kullanılarak MS Word formatında, çift satır aralığında 12 punto harf büyüklüğünde yazılmalıdır. Sayfalar iki yana yaslanmalı ve yanlarda 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Bütün sayfalar ve bütün satırlar numaralandırılmalıdır. Çizelge ve Şekiller metin içerisine yerleştirilmelidir. Dosyalar doc formatında kaydedilmelidir. Docx dosyaları sunulmamalıdır.

 

Kısaltmalar
Yalnızca standart metrik kısaltmalar kullanılmalı ve kısaltma ilk kullanıldığında kısaltılmamış kelimeyle birlikte, daha sonraki tekrarlarında yalnızca kısaltma yazılacak şekilde yazılmalıdır.


Uluslararası sistem bilimleri, numaralar
Uluslararası kabul görmüş işaret ve semboller, SI birimleri kullanılmalıdır.

Teşekkür
Tesekkür kaynaklar listesinden hemen önce verilmelidir.  

Kaynaklar
Basılmış veya basım için kabul edilmiş metin içerisinde değinilmiş yayınlar kaynaklar listesinde verilmelidir.

Metinde alıntı
Metin içerisinde bir kaynağa atıfta bulunulduğunda, kaynağa ait isim ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir.
 (Carey 1993), (Houck and Strauss 1985), (Lou 1987; Meyer et al. 1986; Chi and Liu 1985)

Kaynak Listesi
Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Dergi makaleleri (süreli yayınlar)
Hilbeck A, Baumgartner M, Fried PM, Bigler F (1998). Effects of transgenic Bacillus thuringiensis corn-fed prey on mortality and development time of immature Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae). J. Environ. Entomol. 27 (2): 480–487. 

DOI veri sisteminden alınmış makaleler
Ma Y, Xiong YL (2009). Antioxidant and bile acid binding activity of buckwheat protein in vitro digests. J. Agric. Food Chem.  57: 4372–4380. DOI:10.1021/jf803670u

Baskıdaki yayınlar
MacIntosh SC, Stone TB, Sims SR, Hunst PL, Greenplate JT, Marrone PG, Perlak FJ, Fischhoff DA, Fuchs RL (1990). Specificity and efficacy of purified Bacillus thuringiensis proteins against agronomically important insects. J. Invert Pathol. In press.

Kitap
De Bach P, Rosen D (1991). Biological Control by Natural Enemies, 2nd ed., Cambridge Univ. Press, New York.

Kitap bölümleri
Juliano SA (2001). Non-linear curve fitting: Predation and functional response curves, pp. 178–196, In: Design and Analysis of Ecological Experiments, 2nd ed. Scheiner SM and Gurevitch J (eds), Chapman and Hall, New York.

Sempozyum/Kongre bildirileri
Sari N, Ekiz H, Yucel S, Yetisir H, Ekbic E, Abak K (1999). Investigation of new protected cultivation melon lines resistant to Fusarium oxysporum f. sp. melonis using dihaploidization. In: Proceedings of the Third Turkish National Horticultural Congress, September 14–17, Ankara, Turkey, pp. 498–503.

Web adresinden alıntı
HADHIA (2009). Annual Summaries. http://www.hoadhia.com/page7.html. (Erişim tarihi: 15 Aralık, 2009).

WORD ( 40 KB )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online