YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 24, Sayı (Issue)2 Sayfa (Pages)111-209, Mayıs (May)2014

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Effects of NaCl Stress on Chlorophyll Content and Chlorophyll Fluorescence in Sunflower (Helianthus annuus L.) Lines

Ahmad HEIDARI, Ali BANDEHAGH, Mahmood TOORCHI

Makale(1):111-120                               

-Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Hatlarının Klorofil İçeriği ve Klorofil Floresansına NaCl Stresinin Etkileri

|PDF|

-Directional Data Analysis and An Application

Gazel SER

Makale(2):121-126

-Yönlü Veri Analizi ve Bir Uygulama
| PDF |

-Salinity Effects On Germination Stage of Bread and Durum Wheat Cultivars

Yasin VARDAR, Esra AYDOĞAN ÇİFCİ, Köksal YAĞDI

Makale(3):127-139

-Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Tuzluluğun Çimlenme Dönemi
Üzerine Etkileri
| PDF |

-Yapraktan Çinko Sülfat Uygulamasının Granny Smith Elma Çeşidine Olumsuz Etkisi

Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL

Makale(4):140-147

Negative Effect of Foliar Zinc Sulphate Application on Granny Smith Apple Variety
|PDF |

-Melezleme ile Elde Edilen Elma Genotiplerinde Meyve Kalitesinin Değerlendirilmesi

Ayşe Nilgün ATAY, Ersin ATAY, Özgür ÇALHAN, Şerif ÖZONGUN

Makale(5): 148-158

-Fruit Quality Assessment in Apple Genotypes Obtained by Crossing
| PDF |

-Bazı Çilek (Fragaria x ananassa L.) Çeşitlerinin Tuz Stresine Tepkileri

Özlem ÜZAL, Kenan YILDIZ

Makale(6): 159-167

-Responses of Some Strawberry (Fragaria x ananassa L.) Cultivars to Salt Stress

| PDF |

-Van İli Arı Hastalıkları ve Zararlılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Mesut BİNGÖL, Cengiz ERKAN

Makale(7): 168-174

-A Research on the Determination of Honey Bee Diseases and Pests in Van Province

| PDF |

-Ardahan Bölgesinde Yetiştirilen Elma Çeşitlerinin Biyoaktif Bileşiklerinin ve Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi

Zehra Tuğba ABACI, Emre SEVİNDİK

Makale(8): 175-184

-Determination of Bioactive Compounds and Total Antioxidant Capacity in Apple Varieties Grown in Ardahan Region

| PDF |

-Kurutma Yöntemleri, Depolama Koşulları ve Sürelerinin Lavanta
(Lavandula spp.)’nın Uçucu Yağ Oranı ve Bileşenlerine Etkisi

Nimet KARA, Hasan BAYDAR

Makale(9): 185-192

-Effects of Drying Methods, Storage Conditions and Periods on the Essential Oil Content and Composition of Lavender (Lavandula spp.)

| PDF |

Türkiye’de Tarım Politikaları ve Gıda Güvencesi

Özlem EŞTÜRK, M. Necat ÖREN

Makale(10): 193-200

-Agricultural Policies and Food Security in Turkey

| PDF |

Türkiye’de Organik Kaba Yem Üretiminin Mevcut Durumu

Halil YOLCU, Melih OKCU, Mustafa TAN

Makale(11): 201-209

-Current Situation of Organic Roughage Production in Turkey

| PDF |

 

 

 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online