YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 24, Sayı (Issue)1 Sayfa (Pages)1-110, Ocak(January)2014

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Source–Sink Limitation on Spring Bread Wheat Genotypes in High and Low-Production Environments
M. MOHAMMADI, R. KARIMIZADEH, M. K. SHFEZADEH
Makale(1):1-6
                               

-Yüksek ve Düşük Üretim Koşularında Yazlık Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kaynak-Havuz Sınırlamaları

|PDF|

-The Determination of Moleculer Diversity Among Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Ecotypes Using RAPD Markers
M. M. ERTUŞ, C. O. SABANCI, S. ŞENSOY

Makale(2):7-15

-Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerindeki Moleküler Farklılıkların RAPD İşaretleyicileri Kullanılarak Belirlenmesi
| PDF |

-Domateste Potasyum, Salisilik Asit ve Humik Asit Uygulamalarının Fide Çıkışı ve Fusarium Solgunluğuna (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) Etkileri

E. GÜLSER, Ş. TÜFENKÇİ, S. DEMİR

Makale(3):16-22

-Effects of Potassium, Salicylic Acid and Humic Acid Applications on Seedling Emergence and Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) in Tomato

| PDF |

-Turkish Hazelnut Production and Export Competition

O. İ. GÜNEY

Makale(4): 23-29
Türkiye’de Fındık Üretimi ve İhracat Rekabet Gücü
|PDF |

-Yabani Aspir’in (Carthamus persicus Wild) in vitro Çoğaltımında Farklı BAP-NAA Kombinasyonlarının Etkisi

F. A. ÖZDEMİR, M. TÜRKER

Makale(5): 30-35
Effect of Different Combinations of BAP and NAA in vitro Propagation of Wild Safflower (Carthamus persicus Wild)

| PDF |

-Farklı Demir İçeriklerine Sahip Besin Çözeltisiyle Beslenen Domates Bitkisinin Gelişimi, Toplam Demir, Aktif Demir, Klorofil ve SPAD Değerleri Arasındaki İlişkiler

İ. ERDAL, B. KAPLANKIRAN, E. EVREN, Z. KÜÇÜKYUMUK, Ş. A. TÜRKAN

Makale(6): 36-41
-Relationships Among Dry Weight, Total Iron, Active Iron, Chlorophyll and SPAD Index of Tomato Plants Grown with Different Iron Containing Solution

| PDF |

-Van’da Yoncada Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Dağılımı ve Yoğunluğu

S. YILDIRIM, I. TEPE

Makale(7): 42-50

-Distribution and Density of Alfalfa Dodder (Cuscuta approximata Bab.) in Alfalfa in Van Province, Turkey

| PDF |

-Van’da Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.)’nün Yayılma Yolları

G. KURT, I. TEPE

Makale(8): 51-59

-Determination of Seed Dispersal Mechanisms of Smoothseed Alfalfa Dodder (Cuscuta approximata Bab.) in Van

 

| PDF |

-Samsun Koşullarında Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Genotiplerinde Tane Verimi ile Başlıca Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi ve Stabilite Analizi

 Z. MUT, A. SİRAT, İ. SEZER

Makale(9): 60-69

-Evaluation of Grain Yield, Mainly Agricultural Traits and Yield Stability of Some Two- Rowed Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) Genotypes in Samsun Conditions

| PDF |

The Effect of Homogenization, CaCl2 Addition and Pasteurization on White Cheese and Whey Composition

E. OCAK, S. ANDIÇ, Y. TUNÇTÜRK

Makale(10): 70-78

-Beyaz Peynir ve Peyniraltı Suyu Bileşimine Homojenizasyonun, CaCl2 İlavesinin ve Pastörizasyonun Etkisi

| PDF |

Genetic Analysis of Yield Components, Early Maturity and Total Soluble Solids in Cantaloupe (Cucumis melo L. subsp. melo var cantalupensis Naudin

R. MOHAMMADI, H. DEHGHANI, G. KARIMZADEH

Makale(11): 79-86

-Kantalop Kavunlarda (Cucumis melo L. subsp. melo. var cantalupensis Naudin) Verim Bileşenleri, Erken Olgunluk ve Toplam Suda Çözünür Kuru Maddenin Genetik Analizi

| PDF |

Evaluation of The Effect of Salinity on Some Physiological and Phenological Traits in Durum Wheat Cultivars

S. KAHRIZI, M. SEDGHI, O.SOFALIAN

Makale(12): 87-93

-Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Bazı Fizyolojik ve Fenolojik Özellikleri Üzerine Tuzluluk Etkisinin Değerlendirilmesi

 

| PDF |

Biyodizel Üretimi Sırasında Yan Ürün Olan Gliserolün Ruminant Beslemede Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı

S. ERDOĞAN

Makale(13): 94-100

-Using Glycerol, a Byproduct of Biodiesel Production, in Ruminant Nutrition as a Energy Source

| PDF |

New Geophyte Taxa Described From Turkey At Last Decade

M. KOYUNCU, Ş. ALP

Makale(14): 101-110

-Son On Yılda Türkiye’de Tanımlanan Yeni Geofit Taksonları

| PDF |

 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online