YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 23, Sayı (Issue)3 Sayfa (Pages)193-295, Eylül(September)2013

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Effects of Alkaline Salts and Acid Concentrations in Tragopogon latifolius
E. YÜCEL, A. AK, Z. ÇOBAN
Makale(1):193-198
                               

-Alkaline Tuz ve Asit Konsantrasyonlarının (Tragopogon latifolius) Üzerine Etkisi

|PDF|

-Diyarbakır Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 
Y. DOĞAN, E. KENDAL

Makale(2):199-208

-Determination of Grain Yield and Some Quality Traits of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes in Diyarbakır Ecological Conditions
| PDF |

-Identification of Ion Accumulation and Distribution Mechanisms in Watermelon Seedlings ((Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Grown under Salt Stress 

F. YASAR, O. UZAL, O. YASAR

Makale(3):209-214

-Tuz Stresi altında Yetiştirilen Karpuz Fidelerinde İyon Birikim ve Dağıtım Mekanizmalarının((Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Belirlenmesi

| PDF |

-Antioxidative Responses of Some Eggplant Genotypes to Salinity Stress

F. YAŞAR, Ş. ELLİALTIOĞLU


Makale(4): 215-221
Bazı Patlıcan Genotiplerinin Tuz Stresine Antioksidatif Tepkileri
|PDF |

-Bazı Standart Armut Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma

A. OSMANOĞLU, M. ŞİMŞEK,  A. ŞANLI

Makale(5): 222-228
A Research on the Ecological Performance of Some Standard Pear Cultivars in Bingöl

| PDF |

-Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi

A.ÇAKIR,  N. KARACA,  M. SIDFAR, Ç. BARAL, G. SÖYLEMEZOĞLU

Makale(6): 229-235


-Determination of Grafting Success of Sultani Seedless Grape Variety on  Different American Rootstocks

| PDF |

-Sebze Soya Filizi Yetiştiriciliğinde (Glycine  Max L. ) Tuz Uygulamalarının Tohum Çimlenmesi ve Filiz Kalitesi Üzerine Etkileri

H. AKTAŞ, P. KILIÇ

Makale(7): 236-241

-Effect of Salt Treatment on Seed Germination and Sprout of Quality in Vegetable Soybean Sprout Growing (Glycine max L.)

| PDF |

-Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi

M. GÜNDOĞDU,  H. YILMAZ

Makale(8): 242-248

-Determination of Fruit Vitamin C, Sugar and Nutrient Contents of Some Standard Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars and Genotypes

 

| PDF |

-Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı Seviyede Yaprak Alma ve Yaprak Gübresi Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri

 K.  AKÇAY,  A.  AKIN

Makale(9): 249-255

-Effects of Different Level Leaf Collecting and Leaf Fertilizer Applications on Grape Yield and Quality of Sultana Grape Cultivar

| PDF |

Süt Sığırı Rasyonlarına İlave Edilen Diamond V Xp (Saccharomyces cerevisiae) Tam Maya Ürününün Süt Verimi ve Süt Yağı Üzerine Etkileri

A. TEKELİ, K. BİLGEÇLİ, E. FARSAK

Makale(10): 256-263

-The Effects of Diamond V XP (Sacchaomyces cerevisiae) Complete Yeast Product Added to Dairy Cattle Rations on Milk Production and Milk Fat

| PDF |

Molecular Genetic Diversity in Lake Van Basin Melons (Cucumis melo L.) Based on RAPD and ISSR Markers

C. ERDINC, A. EKINCIALP, M. YILDIZ, T. KABAY, O. TURKMEN, S. SENSOY

Makale(11): 264-270

-Van Gölü Havzası Kavunlarındaki Moleküler Genetik Çeşitliliğin RAPD ve ISSR Belirteçleri İle Belirlenmesi

| PDF |

Sivas-Gemerek Yöresi Üzümlerinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

N. KESKİN,  A. YAĞCI,  S. KESKİN

Makale(12): 271-278

-A Study on Determination of Some Quality Characteristics of Sivas-Gemerek Region Grapes

 

| PDF |

Hayvan Barınaklarında Açığa Çıkan Hava Kirleticilerin Çevre, Hayvan ve Çalışan Sağlığı Üzerine Etkileri

İ. KILIÇ, İ. ARICI

Makale(13): 279-288

-Effects of Air Pollutants in Animal Barns on Environment and Health of Animal and Worker

| PDF |

Turp (Raphanus sativus L.) Sebzesinin Fonksiyonel Gıda Olarak Değerlendirilmesi

S. AKAN, S. VEZİROĞLU, Ö. ÖZGÜN, Ş. ELLİALTIOĞLU

Makale(14): 289-295

-Evaluation of Radish (Raphanus sativus L.) and the Using of this Vegetable as Functional Foods

| PDF |

 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online