YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 23, Sayı (Issue) 2 Sayfa (Pages) 57-192, Mayıs(May)2013

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Estimating genotypic ranks by several nonparametric stability statistics in Barley(Hordeum vulgare L.)
M. MOHAMMADİ, R. KARİMİZADEH, N. SABAGHNİA, M. K. SHEFAZADEH
Makale(1):57-65
                               

-Arpa’da Bazı Parametrik Olmayan Stabilite İstatistiği Kullanarak Genotipik Sıralamanın Tahmini

|PDF|

-Assessment of genetic diversity in Aegilops species in North-West of Iran using ISSR marker
A. JAM BARANDUZI, O.  SOFALIAN, R. ASGHARI ZAKARIA, A. ASGHARI, M. SHOKRPOUR

Makale(2):66-75
-
İran' ın Kuzey-Batı Aegilops Türlerinin Arasındaki Genetik Çeşitliliğininin ASİT-PAGE Analizleri ve ISSRMarkırları ile Değerlendirilmesi
| PDF |

-Changes in Micronutrients, Chlorophyll Contents and Plant Growth of Some Strawberry Cultivars(Fragaria x ananassa L.) under Salt Stres

O. UZAL K. YILDIZ

Makale(3):76-82

-Tuz Stresi Altındaki Bazı Çilek Çeşitlerinin Bitki Gelişimleri, Klorofil İçerikleri ve Mikro Besin Maddelerindeki Değişmeler

| PDF |

-Float Sistemde Bazı Kışlık Sebze Türlerinin Organik Fide Üretimi

E. S. KURTAR


Makale(4): 83-89
Organic Transplant Production of Some Winter Vegetable Crops in Float
|PDF |

-Tüketicilerin Gıda Güvenliğine Yönelik Tutumları

A. BEKÂR

Makale(5): 90-101
Attitudes of Consumers towards Food Safety

| PDF |

-Van Gölü Havzası Fasulye Genotiplerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

A. EKİNCİALP S. ŞENSOY

Makale(6): 102-111

-Determination of Some Vegetables Traits in the Van Lake Basin Bean Genotypes

| PDF |

-Türkiye’nin Bazı Fasulye Genotiplerinin Çeşitli Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi

Ç. ERDİNÇ, Ö. TÜRKMEN, S. ŞENSOY

Makale(7): 112-125

-Determination of Various Vegetative Characteristic of Some Bean Genotypes of Turkey

| PDF |

-Bazı Standart Erik Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma

A.OSMANOĞLU,  M. ŞİMŞEK,  A. ŞANLI

Makale(8): 126-133

-A Research on the Performance of Some Standard Plum Cultivars in Bingöl Ecology

| PDF |

-Culling Reasons and Affecting Factors in a Holstein Dairy Herd Raised in Southeast Region of Turkey

  H. ÜLKER, G. BAKIR

Makale(9): 134-140

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Bir Siyah Alaca Sürüsünde Sürüden Çıkarma Nedenleri ve Etkileyen Faktörler

| PDF |

Evaluation of the Salinity Effects on Some Physiological and Biochemical Characteristics of Two Wheat Cultivars

E. ESFANDIARI  A. POURMOHAMMAD

Makale(10): 141-148

-Tuzluluğun İki Buğday Çeşidinin Bazı Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

| PDF |

Fusarium Başak Yanıklığının Buğdayda Toplam Protein ve Karbonhidrat İçeriğine Etkisi

F. MERT-TÜRK, F. KAHRİMAN, R. GENCER,  C. O. EGESEL

Makale(11): 149-153

-Effect of Fusarium Head Blight on Total Protein and Carbonhydrate Contents of Wheat

| PDF |

Farklı Potasyum Dozlarında Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamalarının Patates  (Solanum tuberosum L.)’in Yumru Verimi ve Yumru İriliği Dağılımı Üzerine Etkisi

Z. EKİN, S. DEMİR,  F. OĞUZ,  B. YILDIRIM

Makale(12): 154-163

-Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) Glomus intraradices with different potassium fertilizer levels on the tuber yield and size distribution of potato (Solanum tuberosum L.)

 

| PDF |

Callus Proliferation and Shoot Regeneration From Different Explant Types in Ornamental Gourd (Cucurbita pepo var.ovifera)

B. TUNCER

Makale(13): 164-171

-Süs Kabağında (Cucurbita pepo var. ovifera) Farklı Eksplant Tiplerinde Kallus Çoğalması ve Sürgün Rejenerasyonu

| PDF |

Kimyasal ve Doğal Sürgün Gelişimi Engelleyicileri ile Depo Sıcaklığının Patates (Solanum tuberosum L.)’de Cips Kalitesi Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiA. ŞANLI T. KARADOĞAN

Makale(14): 172-184

-Effects of Chemical and Natural Sprout Inhibitors and Storage Temperature on Potato (Solanum tuberosum L.) Chips Quality

| PDF |

Türkiye’de İmal Edilen Doğrudan Anıza Ekim Makinalarının Değerlendirilmesi

   S. GÜRSOY

Makale(15): 185-192

-The Evaluation of Technical Properties of No-Till Drills Manufactured in Turkey

| PDF |

 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online