YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 22, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 69-133, Eylül (Semtember)2012

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Türkiye’de İllerin Bitkisel Üretiminin Faktör Analizi İle İncelenmesi
Şenol ÇELİK*

Makale(1):69-76
                                 

-Examination of Plant Production of Provinces in Turkey by Factor Analysis

|PDF|

-Bazı Yazlık Arpa Genotiplerinin Verim ve Kalite Yönünden
Değerlendirilmesi

Enver KENDAL1* Yusuf DOĞAN2

Makale(2):77-84

-
Evaluation of Some Spring Barley Genotypes In Terms of Yield and Quality

| PDF |

-Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Çıkım Ağırlığı ve
Boyu ile Canlı Ağırlık Performansı Arasındaki İlişkiler

Eser Kemal GÜRCAN1*, Özden ÇOBANOĞLU2

Makale(3):85-90

-Relationship between Hatchling Weight and Length on Body Weight
Performance in Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica)

| PDF |

-Rekabet Gücü: Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Canlı
Hayvancılık Sektörünün Durumu

Mehmet Arif ŞAHİNLİ*

Makale(4): 91-98

-Competitiveness: Situation of Live Animals Sector in Turkey and EU Member Countries

|PDF |

-Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medic.)’te Sorun Olan Canavar Otu
(Orobanche aegyptiaca Pers. ve O. crenata Forsk.) Mücadelesinde En
Uygun Ekim Zamanı ve Çeşidin Belirlenmesi*

Nazife TEMEL**, Serdar EYMİRLİ, Eda AKSOY, Filiz ARSLAN, Özcan TETİK

Makale(5): 99-107

-Determination of Optimum Sowing Date and the Cultivar to Control Broomrape (Orobanche
aegyptiaca Pers. and O. crenata Forsk.) in Lentil (Lens culinaris Medic.)

| PDF |

-Türkiye’de Volkan Külleri Üzerinde Oluşmuş Toprakların Andik
Özellikleri ve Sınıflandırılmaları

Mahmut DİNGİL1*, Suat ŞENOL1, Erhan AKÇA2, Mehmet Eren ÖZTEKİN3

Makale(6): 108-112

-Andic Soil Properties and Classifications of Soils Formed on Volcanic Ashes in Turkey

| PDF |

-Budama kivide anormal meyve şekil oluşumunu en aza indirmek için kullanılabilir mi?

Zeliha GÖKBAYRAK*, Hakan ENGIN, Alper DARDENIZ Murat ŞEKER,
Bülent BAŞTAŞ

Makale(7):113-116

-Can pruning be utilized to minimize aberrant fruit formation in
kiwifruit?

| PDF |

-Türkiye Yerli At Irkları ve Bir Koruma Çalışması

Orhan YILMAZ

Makale(8):117-133

-  Turkish Native Horse Breeds and A Conservation Policy

| PDF |

 

 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online