YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 22, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-68, Ocak (January)2012

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Örtü Altı ve Açık Arazi Koşullarında Üretilen Bazı Çilek Çeşitlerine Ait Fidelerin Besin Elementi İçerikleri

Mustafa Kenan GEÇER , Hüdai YILMAZ

Makale(1):1-6
                                  

-Nutrient Contents of Runner Plants of Some Strawberry Cultivars Grown Under Open Field and Protected Cultivation Conditions

|PDF|

-Hakkari Yöresi Kuşburnu Genotiplerinin (Rosa spp.) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Aytekin EKİNCİALP , Ahmet KAZANKAYA

Makale(2):7-11

-
Determinaton of Some Physical and Chemical Properties in Rosehip (Rosa Spp.)  Genotypes in Hakkari Region

| PDF |

-Bazı Kabuksuz Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo var. styrica) Islah Hatlarında Tohum Verimi ve Kalitesi 

Mahmut YEGUL,  Mehtap YILDIZ,  Şebnem ELLİALTIOĞLU,  Kazım ABAK

Makale(3):12-19

-Seed Yield and Quality of Some Inbreed Lines in Naked Seed Pumpkin (Cucurbita pepo var. styrica)

| PDF |

-Erzincan Yöresi Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvelerinin Organik Asit, Şeker ve Mineral Madde İçerikleri 

Koray ÖZRENK, Müttalip GÜNDOĞDU, Adnan DOĞAN

Makale(4): 20-25

-Organic Acid, Sugar and Mineral Matter Contents in Rosehip (Rosa canina L.) Fruits of Erzincan Region

|PDF |

-Erzincan Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Doğu Çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) Meyvelerinin Bazı Kimyasal Özellikleri

Koray ÖZRENK, Muttalip GÜNDOĞDU, Nalan TÜRKOĞLU,
Ruhan İlknur GAZİOĞLU ŞENSOY

Makale(5): 26-32

-Some Chemical Properties of Oriental Hackberry (Celtis tournefortii Lam) Naturally Grown in Erzincan Region

| PDF |

-Çoklu Regresyon Analizi ile Sclerotinia sclerotiorum Sklerotlarının Çimlenmesi Üzerine Potasyum Bikarbonat’ın Etkisinin Modellemesi

İsmail ERPER , Mehmet Serhat ODABAS, Muharrem TÜRKKAN

Makale(6): 33-39

-Modeling of the Effect of Potassium Bicarbonate on Sclerotial Germination of Sclerotinia sclerotiorum in vitro by Multi Regression Analysis

| PDF |

-Farklı Gelişme Dönemlerinde Uygulanan Sulamanın Bazı Nohut (Cicer arietinum L.)  Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi 

Nihal KAYAN

Makale(7):40-47

-Effect on yield and yield components in some chickpeas (Cicer arietinum  L.) varieties of irrigation applied in different development stages

| PDF |

- Toprak Verimliliği ve Bitki Gelişiminde Peyniraltı Suyu  ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF)’un Önemi

Elvan OCAK , Semra DEMİR

Makale(8):48-55

-  Importance of Whey and Arbuscular Mycorhizal Fungi (AMF) in Soil Fertility and Plant Growth

| PDF |

-Geleneksel Bir Halk İlacı: İkşut

Nazım ŞEKEROĞLU, Ufuk KOCA, Seval Aknil MERALER

Makale(9):
235-243

- A Traditional Folk Medicine: Iksut

| PDF |

-Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik ve Prebiyotik Kullanımı

Gonca ALAK, Muhammed ATAMANALP

Makale(10):
62-68

-Usage of Probiotics and Prebiotics in Aquaculture

| PDF |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online