YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 21, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 82-151, Mayıs 2011

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Van Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Farklı Çilek Çeşitlerinde Frigo Fide Üretimi ve Bu Fidelerin Verim Özellikleri

: 82-88

-Production of Frigo Plants and Their Yield Characteristics for Different Strawberry Cultivars in Van Ecological Conditions

Mustafa Kenan GEÇER Muttalip GÜNDOĞDU Ferhad MURADOĞLU
Hüdai YILMAZ

| Öz (Abstract) | PDF |

-Kişniş (Coriandrum sativum L.) Çeşitlerinde Değişik Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

:89-97

-Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK


| Öz (Abstract) | PDF |

-Van Kenti Kamusal Yeşil Alanlarının Yeterliliğinin Ulaşılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi

:98-103

-Evaluation of Public Green Areas Adequacy in the City of Van for  Accessibility

B. Cemil BİLGİLİ  Arzu ÇIĞ  Kasım ŞAHİN

| Öz (Abstract) | PDF |

-Bafra İlçesinde Süt Maliyetinin Belirlenmesi ve Üretimi Etkileyen Faktörlerin Fonksiyonel Analizi

: 104-111

-Determination of Production Cost of Cow Milk and Functional Analysis of Factors Affecting Milk Production in the Bafra District

Orhan GÜNDÜZ                                Miraç DAĞDEVİREN

| Öz (Abstract) |PDF |

-Van Ekolojik Koşullarında Farklı Gübre Kaynakları, Ekim zamanı ve Bakteri Aşılamanın Çemende (Trigonella foenum-graecum L.)Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

: 112-121

-The Effects of Various Fertilizer Sources, Sowing Dates and Bacteria Inoculation on the Yield and Yield Components of Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) in Van Ecological Conditions

Rüveyde TUNÇTÜRK                 Vahdettin ÇİFTÇİ


| Öz (Abstract) | PDF |

-Organik ve Mineral Gübrelerin Fide ile Yetiştirilen Soğanda (Allium cepa. var. Valencia) Depolama Sürelerine Etkisi

: 122-126

-The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer on Onion (Allium cepa. var. Valencia) Storage Cultivated in Seedling Growing Method

Funda YOLDAŞ     Şafak CEYLAN       Bihter Çolak ESETLİLİ

Nilgün MORDOĞAN

| Öz (Abstract) | PDF |

-MM106 Anacı Üzerindeki Bazı Elma Çeşitlerinin Performanslarının Belirlenmesi

:127-133

-Determination of Performances  of Some Apple Cultivars Budded on MM106 Apple Rootstocks

Serdar BAYTEKİN                       Yaşar AKÇA

| Öz (Abstract) | PDF |

-Müşküle Üzüm Çeşidinde Salkım Ucu Kesme ve Bazı Büyüme Düzenleyici Uygulamalarının Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri

:134-139

-Effects of Cluster Tip Reduction and Some Growth Regulating Applications on Grape Yield and Quality of the Müşküle Grape Variety

Aydın AKIN

| Öz (Abstract) | PDF |

-Van Ekolojik Koşullarında Ispanak Üretimi için Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

:
140-145

-Determination of Suitable Sowing Dates for Spinach Production in Van Ecological Condition

Suat SENSOY         Onder TURKMEN           Yasemin GORGUN

| Öz (Abstract) | PDF |

-AsmalardaMutasyonlar ve Mutant Vitis Vinifera L. Çeşitleri

:
146-151

-Mutations  in Grapevines  and Mutant  Vitis Vinifera L. Varieties

Birhan KUNTER             Dilek DEĞİRMENCİ KARATAŞ

| Öz (Abstract) | PDF |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online