YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 21, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-81, Ocak 2010

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Farklı Süs Biberi (Capsicum Sp.) Tür ve Hatlarının Çukurova Koşullarına Adaptasyonu

: 1-11

-Adaptation of Different Ornamental Pepper (Capsicum Sp.) Species and Lines in Cukurova Conditions

Gülsüm YALDIZ                           Menşure ÖZGÜVEN

| Öz (Abstract) | PDF (354KB) |

-Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi

:12-18

-Determination of Fluid Milk Consumption Habits of the Students of Süleyman Demirel University

Bedia ŞİMŞEK                                            İnci AÇIKGÖZ

| Öz (Abstract) | PDF (427 KB) |

-Van Ekolojik Koşullarında Değişik Azot ve Fosfor Dozlarının Rezene (Foeniculum vulgare Mill.)’ de Verim ve Kalite Üzerine Etkisi

:19-27

-The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions

Rüveyde TUNÇTÜRK   Murat TUNÇTÜRK   Didem TÜRKÖZÜ

| Öz (Abstract) | PDF (447 KB) |

-Van Ekolojik Koşullarında Çilek Fidesi Üretim Olanaklarının Belirlenmesi

: 28-34

-Determination of Production Possibilities of Strawberry Runner Plants in Van Ecological Conditions

Mustafa Kenan GEÇER                                   Hüdai YILMAZ

| Öz (Abstract) |PDF (258)|

-Teşhis Çalışmalarında Kullanılan Farklı Markalara Ait PCR Cihazlarının Performans Değerlendirmesi

: 35-41

-Performance Evaluation of Different Brands of Thermal Cyclers Used for Diagnostic Testing

Derya BULUT           Hikmet Murat SİPAHİOĞLU        Mustafa USTA

| Öz (Abstract) | PDF (429 KB) |

-Tavas (Denizli) Yöresinden Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

: 42-48

-Some Physical and Chemical Characteristics of Promising Walnuts (Juglans regia L.) Genotypes Selected From Tavas (Denizli)

Ferit ÇELİK                  K. Mesut CİMRİN                   Ahmet KAZANKAYA

| Öz (Abstract) | PDF (359 KB) |

-Erciş Üzüm Çeşidi Klonlarının Çok Yıllık Tanımlanması

:49-56

-Perennial Identification of Erciş Grape Variety Clones

Cüneyt UYAK                         Adnan DOĞAN

| Öz (Abstract) | PDF (338 KB) |

-Çatak ve Tatvan Yörelerinde Yetiştirilen Yerel Elma Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri

:57-63

-Pomological features of local apple varieties cultivated in the region of Çatak (Van) and Tatvan (Bitlis)

Koray ÖZRENK -Muttalip GÜNDOĞDU -Tuncay KAYA- Tuncay KAN

| Öz (Abstract) | PDF (280 KB) |

-Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

:
64-72

-The Current Situation, Problems and Suggestions for Forage Crops in Iğdır Province

Süleyman TEMEL                            Kasım ŞAHİN

| Öz (Abstract) | PDF (306 KB) |

-Iğdır İlinin Kalkınmasında Endüstri Bitkileri Tarımının Önemi ve Geliştirilmesi İçin Bazı Öneriler

:
73-81

-Importance of Industrial Crops in the Development of Iğdır Province and Some Suggestions for Improvement

Tamer ERYİĞİT

| Öz (Abstract) | PDF (2.23 MB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online