YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 20, Sayı (Issue) 3, Sayfa (Pages) 144-152, Eylül (September ) 2010

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-İç Göçün Van’ın Tarımı Üzerindeki Etkileri

: 144-152

-The Effects of Immigration on Van’s Agriculture

Gürol ZIRHLIOĞLU

| Öz (Abstract) | PDF (405 KB) |

-Türkiye’deSorgum Bitkisinde Bipolaris spicifera’nın Varlığının İlk Tespiti ve Önemli Buğdaygil Bitkilerinde Patojenitesinin Belirlenmesi
Etkileri

:153-158

-
First Detection of Bipolaris spicifera on Sorghum in Turkey and Pathogenicity on Important Gramineous Plants

Filiz ÜNAL      E. Burcu TURGAY       A. Faik YILDIRIM

| Öz (Abstract) | PDF (1.24 MB) |

-Bazı Üzüm Çeşitlerinin Van Ekolojik Şartlarına Adaptasyonu

:159-170

-Adaptation of Some Grape Cultivars to Van Ecological Condition

Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy             Fikri Balta

| Öz (Abstract) | PDF (403 KB) |

-Derik (Mardin) İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyonu

: 171-182

-Selection of Native Almonds (Prunus amygdalus L.) Growing in Derik (Mardin) District

Mikdat Şimşek    Abdullah Osman

| Öz (Abstract) | PDF (492 KB) |

-Kayısıda (Prunus armeniaca L.)’da Polen Çimlenmesi ve Polen Tüp Gelişimi Üzerine Metil Jasmonatın Etkileri

: 183-188

-Methyl Jasmonate Influences of Pollen Germination and Pollen Tube Growth of Apricot (Prunus armeniaca L.)

Ferhad Muradoğlu                 Kenan Yıldız                    Fikri Balta

| Öz (Abstract) | PDF (548 KB) |

-Van İlindeki Eski Bahçe Güllerinin Değişik Çelik Tipleri İle Çoğaltılması

: 189-193

-The Propagation of Old Roses Grown in Van Region by Using Different Cutting Types

Şevket Alp, Kenan Yıldız, Nalan Türkoğlu, Arzu Çığ, Feran Aşur

| Öz (Abstract) | PDF (307 KB) |

-Low Night Temperature Tolerance Determining Traits Correlate with Paraquat Tolerance in Grapevine Genotypes

: 194-200

-Asma Genotiplerinde Düşük Gece Sıcaklığına Toleransı Belirleyen Özellikler Paraquat Toleransı ile İlişkilidir

Nezahat TURFAN, Lale YILDIZ AKTAŞ, Avni GÜVEN

| Öz (Abstract) | PDF (286 KB) |

-Verticillium Solgunluğuna Farklı Reaksiyon Gösteren Bazı Pamuk Çeşitlerinin Arbusküler Mikorhizal Funguslara (AMF) Karşı Mikorhizal Bağımlılıkları

:201-207

-Arbuscular Mycorrhizal Fungus(AMF) Dependency of Some Cotton Cultivars Indicating Different Response  Against Verticillium Wilt

Semra DEMİR             Aysel BARS ORAK              Emre DEMİRER DURAK

| Öz (Abstract) | PDF (358 KB) |

-Isparta Yöresinde Üretilen Süzme Yoğurtların Protein Profilleri ve Bunların Kimyasal Özelliklerle İlişkisi

:
208-213

-Protein Profiles of Concentrated Yoghurts Produced in Isparta and Burdur Regions and their Relationship with the Chemical Properties

Bedia ŞİMŞEK                      İlhan GÜN                Mehmet ÇELEBİ

| Öz (Abstract) | PDF (289 KB) |

-Türkiye’de Domates Salça Sanayi ve İç Piyasada Fiyat Değişimleri

:
214-221

-Tomato Paste Industry in Turkey and Price Changes in Domestic Market

Gülşen KESKİN

| Öz (Abstract) | PDF (338 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online