YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 20, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 52-143, Mayıs (May ) 2010

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| WORD |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Norduz Erkek Toklularında Bazı Spermatolojik Özellikler ve Yaşa Bağlı Değişimi : 52-57
-The Some Spermatological Characteristics in Norduz Ram Lambs and its Change Based on Age
Ayhan YILMAZ         Fırat CENGİZ
| Öz (Abstract) | PDF (280 KB) |

-Modifiye Atmosferde Paketleme ve Soğukta Depolamanın Elmanın Duyusal Kalitesi Üzerine Etkileri
Etkileri: 58-67
-Effects of Modified Atmosphere Packaging and Cold Storage on SensoryQualities of Apples

Ali BATU        Aslıhan DEMİRDÖVEN
| Öz (Abstract) | PDF (704 KB) |

-BazıPamuk (Gossypium hirsutum L.x Gossypium barbadense L.)    Melezlerinin Lif Özelliklerinde Heterosis ve Korelasyon Katsayıları: 68-74
-Heterosis and Correlation Coefficients of Fiber Characteristics of Some Cotton Hybrids (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.)
Ramazan Şadet GÜVERCİN     Selçuk SUNULU
| Öz (Abstract) | PDF (331 KB) |

-Ağrı İlindeki Ekmek Fırınlarının Bazı Özelliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Anket Çalışması: 75-87
-A Survey on the Evaluation of Some Features of the Bakery in the Province of Ağrı
Ali Haydar YİĞİT                     İsmail Sait DOĞAN
| Öz (Abstract) | PDF (373 KB) |

-Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Kaşar Peynirinin Kimyasal, Biyokimyasal, Mikrobiyolojik ve DuyusalÖzelliklerine  Etkisi: 88-99
-The Effect of Different Homogenization Pressures on Chemical, Biochemical, Microbiological, and Sensorial  Properties of Kashar Cheese
Yusuf TUNÇTÜRK            Elvan OCAK              Ömer ZORBA
| Öz (Abstract) | PDF (336 KB) |

-Asmada (Vitis vinifera L.) in vitro I. Tip Kallus Eldesi Üzerine Çeşit, Besin Ortamı ve Eksplant Tipinin Etkisi: 100-106
-The Effect of Cultivar, Nutrient Media and Explant Type on Obtaining of in vitro Type I Callus in Grapevine (Vitis vinifera L.)

Nurhan KESKİN         Birhan KUNTER
| Öz (Abstract) | PDF (1.003 KB) |

-Ankara Koşullarında Ekim Makineleri, Bitki Sıklıkları ve Merdane Uygulamasının Arpa (Hordeum vulgare L.)’da  Tane Verimine ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi: 107-122
-Determination of the Effect of Sowing Densities, Seed Drill Types and Roller Application on Yield and Some Yield Components of Barley Crop in Ankara Conditions
Fatma KAYAÇETİN     Yusuf KIRTOK
| Öz (Abstract) | PDF (1.403 KB) |

-Domateste Yüksek Sıcaklığa Toleransın Çiçek ve Meyve
Oluşumu ile Belirlenmesi:123-130
-Determination of High Temperature Tolerance via Screening of Flower and Fruit Formation in Tomato
Nuray COMLEKCIOGLU    Mustafa  KEMAL SOYLU
| Öz (Abstract) | PDF (273 KB) |

-Mazıdağı (Mardin) Yöresindeki Doğal Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyonu: 131-137
-Selection of Native Walnuts (Juglans regia L.) in Mazıdağı (Mardin

Mikdat ŞİMŞEK                  Abdullah OSMANOĞLU
| Öz (Abstract) | PDF (412 KB) |

-Şirvan (Siirt) Yöresinde Yetiştirilen Narların Pomolojik Özellikleri: 138-143
-Pomological Traits of Pomegranate Grown in Sirvan (Siirt) RegionMüttalip GÜNDOĞDU,  Hüdai YILMAZ,  Ruhan İlknur Gazioğlu ŞENSOY,Özlem GÜNDOĞDU
| Öz (Abstract) | PDF (250 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online