YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 20, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-51, Ocak (January) 2010

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Ankara’da Coccinellidae Familyası Türlerinin Larva ve Pupa Parazitoitleri Üzerinde Ön Araştırmalar: 1-5
-Preliminary ınvestigations on Larvae and Pupae Parasitoids of Coccinellidae Family in Ankara
Province
M.Muştu, N.Kılınçer, B. Kaydan, G. Joposhvili
| Öz (Abstract) | PDF (357 KB) |

-CCC (Cycocel) Uygulama Zamanı ve Dozlarının Nohutta Verim, Verim Unsurları ve Protein Oranına
Etkileri: 6-15
-Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein
Content of Chickpea
M.Güler
| Öz (Abstract) | PDF (352 KB) |

-Van Bölgesinde Tesis Edilecek Çim Alanları İçin Uygun Tohumluk Miktarının Saptanması: 16-25
-Determination of Proper Seeding Amounts for Established Turfgrass Field in Van Region
Ş. Zorer Çelebi, N. Andiç, İ. H. Yılmaz
| Öz (Abstract) | PDF (359 KB) |

-Farklı Oranlarda Ak Üçgül (Trifolium repens) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının
Silolanma Özelliklerinin Belirlenmesi: 26-31
-Determination of Different Rations of Trifolium repens and Hordeum vulgare Mixtures
  Silage Quality
R. Demirel, V. Saruhan, M.S. Baran, N. Andiç, D. Şentürk Demirel
| Öz (Abstract) | PDF (373 KB) |

-Ekmeklik Buğday Çeşit Seçiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan Stabilite İstatistiklerinin
Kullanılması: 32-40
-Use of Parametric and Nonparametric Stability Statistics in Bread Wheat Cultivar Selection
F. Kahrıman, C.Ö. Egesel, H. Baytekin, M.K. Gül
| Öz (Abstract) | PDF (514 KB) |

-Ahlat (Bitlis) YöresindenSelekte Edilen Cevizlerin (Juglans regia L.)Bazı Fiziksel ve Kimyasal
Özellikleri: 41-45
-Some Physical and Chemical Characteristics of Promising Walnuts (Juglans regia L.) Genotypes
Selected From Ahlat(Bitlis)

F. Muradoğlu, F. Balta
| Öz (Abstract) | PDF (319 KB) |

-Van Gölü Havzası Yerel Armutları: 46-51
-Local Pears In Van Lake Basin
K.Özrenk, M. Gündoğdu, T. Kan
| Öz (Abstract) | PDF (320 KB) |

 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online