YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 19, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 61-111, Temmuz (July) 2009

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Articles
-Diyarbakır Kuru Koşullarında Bazı Tescilli Tritikale (XTriticosecale Wittmack) Çeşitlerinin Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
-Determination of Agricultural Characteristics of Some Relased Triticale (XTriticosecale Wittmack) Cultivars Under Rainfed Conditions in Diyarbakır
Sayfa: 61-70
A. Alp
| Öz (Abstract) | PDF (433 KB) |
-Meyve Fidanı Yetiştiriciliğinde Sebze Ara Ziraatinin, Bitki Büyümesi, Verim, Alan Kullanım Etkinliği ve Ekonomik Gelir Üzerine Etkisi
-The Effect of Vegitable Intercropping on Plant Growth, Yield, Land Equivalent Ratio and Economic Income in Supling Growing
Sayfa: 71-77
H. Karlıdağ, E. Yıldırım
| Öz (Abstract) | PDF (262 KB) |

-Kayısıda Farklı Sulama Yöntemleri ve Aralıklarının Fizyolojik Parametrelere Etkisi
-Effects of Different Irrigation Systems and Intervals on Physiological Parameters in Appricot
Sayfa: 79-83
M.N. Demirtaş, H. Kırnak
| Öz (Abstract) | PDF (214 KB) |

-Van Yöresinde Yetiştirilen Nordus Koyunlarının Süt Bileşimi ve Süt Verim Özellikleri
-The Milk Yield and Milk Components of Nordos Sheeps is Breeding in Van
Sayfa: 85-89
E. Ocak, M. Bingöl, Ö. Gökdal
| Öz (Abstract) | PDF (281 KB) |

-Van Bölgesinde Tesis Edilecek Çim Alanları İçin Uygun Tür Karışımlarının Saptanması
-Determination of Proper Species Mixtures For Estabilished Turfgrass Field in Van Region
Sayfa: 91-101
Ş. Z. Çelebi, N. Andiç, İ. H. Yılmaz
| Öz (Abstract) | PDF (506 KB) |
-Van İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
-Present Situation, Problems and Suggested Solutions of Viticulture in Van Province
Sayfa: 103-111
C. Uyak, İ. R. G. Şensoy
| Öz (Abstract) | PDF (281 KB) |
 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online