YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 19, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-59, Ocak (January) 2009

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Articles
-Van ve Çevresinde Bulunan Odonata Türleri, Yayılışları ve Habitatları
-Odonata Species, Their Distribution and Habitats in Van Province
Sayfa: 1-9
Y. Ayten, M.S. Özgökçe
| Öz (Abstract) | PDF (433 KB) |
-Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) İlk Gelişme Döneminde Kök ve Gövde Büyümesi Üzerine Bazı Ağır Metal ve Ağır Metal-Hormon Uygulamalarının Etkileri
-Effects of Some Heavy Metals and Heavy Metal – Hormone Interactions on the Growth of Root and Shoot on Wheat (Triticum aestivum L.) in First Vegetation Stage
Sayfa: 11-17
N. Ergün, I. Öncel
| Öz (Abstract) | PDF (262 KB) |

-Fenitrothion’un Etkisinde Bırakılan Tilapia’da (Oreochromis niloticus L.) Sekonder Stres İndikatörleri Hematokrit ve Plazma Glukoz Seviyesinin Değişimi
-The Alteration of Hematocrit and Plasma Glucose Level as Secondary Stress Indicators in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus L.) After Exposure to Fenitrothion
Sayfa: 19-22
A. Ç. Karasu Benli, Z. Gülen
| Öz (Abstract) | PDF (214 KB) |

-Bozdağlarda (Batı Anadolu) Çukur Tuzaklarla Yakalanan Hymenoptera (Insecta) Türleri Üzerinde Bir Değerlendirme
-An Evaluation on Hymenoptera (Insecta) Fauna Collected by Pitfall Traps at Bozdağ Mountains of Western Turkey
Sayfa: 23-32
S. Anlaş, S. Tezcan, E. Yıldırım
| Öz (Abstract) | PDF (281 KB) |

-Ankara İli Ceviz (Juglan regia L.) Ağaçlarında Bulunan Eriophyid Akarlar ve Predatörleri
-Eriophyid Mites of Walnut Trees (Juglans regia L.) and Their Predators in Ankara
Sayfa: 33-37
E. Denizhan, S. Çobanoğlu
| Öz (Abstract) | PDF (506 KB) |
-Türkiye’de İl Belediyelerinin Park ve Bahçe Müdürlüklerinin Durum Analizi
-The Case Study of Park and Garden Managements of City Municipalities in Turkey
Sayfa: 39-47
Ş. Alp, N. Akıncı
| Öz (Abstract) | PDF (281 KB) |
-Van’da İlk Kayıt Haemoproteus Hastalık Vektörü Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1839) (Diptera: Hippoboscidae) “Güvercin Sineği”
-The First Record of Pigeon Fly Pseudolynchia canariensis (Macquart , 1839) (Diptera: Hippoboscidae) Vector of Haemoproteus Disease in Van
Sayfa: 49-55
G. Aydın
| Öz (Abstract) | PDF (743 KB) |
-Çamlıgöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera Türleri Hakkında Bir Ön Çalışma
-A Preliminary Study on The Rotifera Species of Çamlıgöze Dam Lake (Sivas-Turkey)
Sayfa: 57-59
S. Dirican, H. Musul
| Öz (Abstract) | PDF (232 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online