YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 18, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 67-124, Temmuz (July) 2008

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Articles

-Koyunculuk Üretim Faaliyetinin Faktör Analizi: Orta-Güney Anadolu Örneği
-Factor Analysis of Sheeep Production: A Case Study of Middle-South Anatolia
Sayfa: 67-77
E. Dağıstan, B. Koç, A. Gül, M. Gül
| Öz (Abstract) | PDF (307 KB) |

-Quercus robur L. Üzerindeki Eriophyoid Akarlar
-Eriophyoid Mites of Quercus robur L.
Sayfa: 79-82
E. Denizhan, S. Çobanoğlu
| Öz (Abstract) | PDF (284 KB) |
-Pamuk Beyazsineği, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Laboratuvar Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitleri Üzerinde Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
-Study on Biology of Cotton Whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) on Different Cotton Cultivars Under the Laboratory Conditions
Sayfa: 83-90
G. Aydın, E. Şekeroğlu
| Öz (Abstract) | PDF (269 KB) |

-Pamuk Beyazsineği, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae)’nin Laboratuvar Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitleri Üzerinde Yaşam Çizelgelerinin Oluşturulması
-Study on Life Table of Cotton Whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae) on Different Cotton Cultivars Under the Lobaratory Conditions
Sayfa: 91-98
G. Aydın, E. Şekeroğlu
| Öz (Abstract) | PDF (280 KB) |

-Van Gölü Havzası Ceviz Bahçelerinde Saptanan Zararlı Akarlar ve Bunlar Üzerinde Beslenen Avcı Türler
-Harmful Mite Species and Their Predators in the Walnut Orchards Around Van Lake
Sayfa: 99-102
İ. Kasap, R. Atlıhan, M.S. Özgökçe, M.B. Kaydan, E. Polat, A. Yarımbatman
| Öz (Abstract) | PDF (212 KB) |

-Van ve Çevresinde Gramineae Familyası Bitkilerinde Arbusküler Mikorhizaların Belirlenmesi
-Determination of Arbuscular-Mycorhizal Fungus (AMF) from the Plants Belonging to Gramineae Family in Van Province
Sayfa: 103-111
S. Demir, İ. Kaya, O. B. Şavur, O. U. Özkan
| Öz (Abstract) | PDF (257 KB) |
-Gaziantep İli Merkez İlçede Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları
-Consumption Habits of Meat in Centre Town of Gaziantep Province
Sayfa: 113-120
K. Karakuş, T. Aygün, E. Alarslan
| Öz (Abstract) | PDF (292 KB) |
-Türkiye Faunası İçin Yeni Koşnil Türü Ceroplastes japonicus Green (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae)
-A New Soft Scale Insect Species Ceroplastes japonicus Green (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) for Turkish Fauna
Sayfa: 121-124
M. B. Kaydan, T. Kondo
| Öz (Abstract) | PDF (285 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online