YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 18, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-65, Ocak (January) 2008

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Derleme/Review

-Böceklerde Birlik İçi Avcılık
-Intraguild Predation in Insects
Sayfa: 3-11
M. Muştu, N. Kılınçer
| Öz (Abstract) | PDF (290 KB) |

Araştırma Makaleleri/Articles
-Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Tuza Tolerant ve Duyarlı Cucumis sp.’nin Bazı Genotiplerinde Lipid Peroksidasyonu, Klorofil ve İyon Miktarlarında Meydana Gelen Değişimler
-Changes Occur in Lipid Peroxidation, Chlorophyll and Ion Contents of Some Salt Tolerant and Sensitive Cucumis sp. Genotypes Grown Under Salinity Stress
Sayfa: 13-20
Ş. Kuşvuran, F. Yaşar, K. Abak, Ş. Ellialtıoğlu
| Öz (Abstract) | PDF (284 KB) |
-Lojistik Regresyonda Meydana Gelen Aşırı Yayılımın İncelenmesi
-Investigation of Overdispersion in Logistic Regression
Sayfa: 21-25
A. Yeşilova, İ. Kasap
| Öz (Abstract) | PDF (239 KB) |

-Mahonia aquifolium Nutt. (Berberidaceae, mahonya) Meyvesi ile Boyanmış Yün İpliklerinin Kolorimetrik Özellikleri
-A Study on the Selection of Walnut (Juglans regia L.) in Ermenek
Sayfa: 27-33
M. Koyuncu
| Öz (Abstract) | PDF (1.392 KB) |

-Van Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının ve Ekim Şekillerinin Mercimek (Lens culinaris Medic.)’de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi
-The Effects of Different Planting Densities and Sowing Methods on Yield and Yield Components of Lentil (Lens culinaris Medic.) in Van Conditions
Sayfa: 35-47
N. Toğay, A.E. Anlarsal
| Öz (Abstract) | PDF (307 KB) |

-Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.)’de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi
-The Effect of Different Zinc and Phosphorus Levels on the Yield and Yield Components of Lentil (Lens culinaris Medic.)
Sayfa: 49-59
Y. Toğay, A.E. Anlarsal
| Öz (Abstract) | PDF (278 KB) |
-Tuz Stresinin Karpuzda (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) Antioksidatif Enzim (SOD, CAT, APX ve GR) Aktivitesi Üzerine Etkisi
-The Effect of Salt Stress on Antioksidative Enzyme (SOD, CAT, APX and GR) Activity in Watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.)
Sayfa: 61-65
F. Yaşar, Ş. Ellialtıoğlu, T. Özpay, Ö. Uzal
| Öz (Abstract) | PDF (226 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online