YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 17, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 55-106, Temmuz (July) 2007

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Bazı Soya Fasulyesi (Glycine max (L.) Merr.) Genotiplerinin Ana Ürün Olarak Biga Şartlarındaki Performansları
-Performances of Some Soybean (Glycine max (L.) Merr.) Genotypes as Main Crop in Biga Conditions
Sayfa: 55-59
Ş.Tayyar, M.K.Gül
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |

-Endüstriyel Atık Maddelerden Mikrobiyal Yolla Beta Karoten Üretimi
-Beta Carotene Production from Industrial Waste by Microbial Ways
Sayfa: 61-66
M. Kahyaoğlu, M. Kıvanç
| Özet (Abstract) | PDF (268 KB) |
-Pamukta Erkencilik, Verim ve Lif Teknolojik Özelliklerin Kalıtımı
-Inheritance of Earliness, Yield and Fiber Technological Properties in Cotton
Sayfa: 67-72
E. Karademir, Ç. Karademir, R. Ekinci
| Özet (Abstract) | PDF (230 KB) |

-Farklı Sıcaklıkların Scymnus subvillosus’un Bıraktığı Yumurta Sayıları Üzerine Etkilerinin Karışımlı Poisson Regresyon ile Analiz Edilmesi
-Analysing the Effects of Different Temparatures on Egg Numbers of Scymnus subvillosus Using Mixture Poisson Regression
Sayfa: 73-79
A. Yeşilova, R. Atlıhan
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |

-Bursa Koşullarında Sıcaklık ve CO2 Değişimlerinin Mısır Bitkisinin Verim ve Evapotranspirasyon Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
-Estimation of Temperature and CO2 Effects on Maize Yield and Evapotranspiration under Bursa Conditions
Sayfa: 81-87
D. Okay, Ç. Demirtaş
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |

Derlemeler/Reviews
-Türkiye’nin Gözden Geçirilmiş Coccoidea (Hemiptera) Türlerinin Listesi
-Checklist of Turkish Coccoidea Species (Hemiptera)
Sayfa: 89-106
M.B. Kaydan, S. Ülgentürk, L. Erkılıç
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

kişi online