YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 17, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-53, Ocak (January) 2007

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Van Kenti ve Çevresindeki Geneleksel Konut Bahçelerinde Kullanılan Bitki Materyalinin Belirlenmesi
-The Determination of Ornamental Plants That can be Used in Traditional Gardening in Van City and It is Environs
Sayfa: 1-6
Ş. Alp
| Özet (Abstract) | PDF (252 KB) |

-Ergin Norduz ve Karakaş Koçlarında Spermatolojik Özelliklerin Döl Verimine Etkisi
-The Effect of Spermatologic Characteristics on Fertility in Adult Norduz and Karakaş Rams
Sayfa: 7-15
K. Karakuş, F. Cengiz
| Özet (Abstract) | PDF (288 KB) |
-Anadolu Merinosu ve Malya Koyunlarında Kızgınlığın Toplulaştırılması ve Bazı Döl Verimi Özellikleri
-Estrus Synchronisation and Some Fertility Traits in Anatolian Merino and Malya Sheep
Sayfa: 17-20
K. Karakuş, Y.Aşkın
| Özet (Abstract) | PDF (213 KB) |

-Ermenek Yöresi Cevizlerinin (Juglans regia L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma
-A Study on the Selection of Walnut (Juglans regia L.) in Ermenek
Sayfa: 21-28
H.İ. Oğuz, A. Aşkın
| Özet (Abstract) | PDF (252 KB) |

-Buğday Tarımında Değişik Toprak İşleme Aletlerinin ve Çalışma Hızlarının Yabancı Ot Yoğunluğu Üzerine Etkisi
-Effect of Different Soil Tillage Implements and Study Speeds on Density of Weed in Wheat
Sayfa: 29-43
İ. Çoruh, M.G. Boydaş
| Özet (Abstract) | PDF (335 KB) |

-Norduz Keçilerinde Kan Proteinleri Polimorfizmi ile Kimi Süt Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler
-Relationships Between the Polymorphism of Blood Proteins and Some Milk Yield Traits in Norduz Goats
Sayfa: 45-53
T. Aygün, N. Mert
| Özet (Abstract) | PDF (282 KB) |
 
 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online