YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 16, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 77-111, Temmuz (July) 2007

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Elazığ Yöresindeki Bazı Tıbbi Bitkilerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
-Antimicrobial Activies of Some Medical Plants in Elazığ Region
Sayfa: 77-80
S. Kırbağ, F. Zengin
| Özet (Abstract) | PDF (233 KB) |

-Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (Bitlis) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Kafeslerde Yetiştirilebilirliği ve Büyüme Performansı
-Cage Farming Feasibility and Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, in the Dam Lake of Adilcevaz-Bitlis Hydroelectric Power Plant
Sayfa: 81-85
K. Güllü, Ş. Güzel
| Özet (Abstract) | PDF (399 KB) |
-Norduz Erkek Kuzularının Bazı Kesikli Üreme Davranış Özelliklerinin Analizinde Doğrusal Olmayan Regresyon Modellerin Kullanılması
-The Use of Nonlinear Regression Models in Analysis of Discrete Reproduction Behaviour Traits in Norduz Male Lambs
Sayfa: 87-92
A. Yeşilova, A. Yılmaz, B. Kaki
| Özet (Abstract) | PDF (263 KB) |

-Yukarı Çoruh Vadisinde Yetiştirilen Elma ve Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
- Determination of Some Pomological Characteristics of Local Apple and Pear Varieties Grown in Upper Coruh Valley
Sayfa: 93-96
H. Karlıdağ, A. Eşitken
| Özet (Abstract) | PDF (219 KB) |

-Kışlık İki Bezelye Hattı (Pisum sativum ssp. arvense L.)’nda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi
-The Effect of Different Plant Densities on Some Agricultural Properties in Two Winter Pea (Pisum sativum
ssp. arvense L.) Lines
Sayfa: 97-103
N. Togay, Y. Togay, M. Erman, B. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (253 KB) |

-Van Yöresi Tarım Topraklarının Besin Elementi Durumları ve Bunların Bazı Toprak Özellikleri ile İlişkileri
-Nutrient Status of Van Agricultural Soils and Their Relationships with Some Soil Properties
Sayfa: 105-111
K. M. Çimrin, S. Boysan
| Özet (Abstract) | PDF (239 KB) |
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online