YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 16, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-75, Ocak (January) 2006

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Balıkesir İli Sebze Alanlarında Görülen Yaprakbiti Türleri ve Doğal Düşmanları
-Determination of Aphid Species and Their Natural Enemies in Vegetables at Around Balıkesir Province
Sayfa: 1-5
Y. Ayyıldız, R. Atlıhan
| Özet (Abstract) | PDF (224 KB) |

-İzmir ve Manisa İllerinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
-A Research on the Socio-Economical Aspects and Problems of Walnut Production in İzmir and Manisa
Sayfa: 7-17
K.Çiftçi, O. Gökce
| Özet (Abstract) | PDF (293 KB) |
-Farklı Yağ Oranına Sahip sütten Üretilen Van Otlu Peynirlerinde Olgunlaşma Süresinde Meydana Gelen Değişiklikler
-
Changes During Ripening on Van Herby Cheeses Produced with Milk Different Fat Contents
Sayfa: 19-24
Z. Tarakçı, E. Küçüköner
| Özet (Abstract) | PDF (220 KB) |

-Diyarbakır, Elazığ ve Mardin İlleri Badem Ağaçlarında Bulunan Pentatomidae (Heteroptera) Türleri
-
The Investigations on Almond Pentatomidae (Heteroptera) Fauna in Diyarbakır, Elazığ and Mardin Provinces
Sayfa: 25-28
H. Bolu, İ. Özgen, M. Fent
| Özet (Abstract) | PDF (227 KB) |

-Farklı Büyüklükteki Alanlarda Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) Üzerinde Beslenen Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın Gelişme ve Üremesi
-
The Development , Reproduction and Survival of Oenopia conglobata (L.) (Coleoptera: Coccinellidae) Feeding on Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) in Different Sized Areas
Sayfa: 29-37
B. Yaşar, Ş. Özger
| Özet (Abstract) | PDF (306 KB) |

-Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Ortak İşletmelerin Ekonomik Analizi
-
Economic Analysis of Farms Associatied with Emek Agricultural Development Cooperative
Sayfa: 39-48
M. Dedeoğlu, İ. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (304 KB) |
-Fasulye Fidelerin (Phasoelus vulgaris L. cv. Strike) Kök, Gövde ve Yaprak Büyümesi Üzerine Nikel (Ni+2) ve Krom'un (Cr+3) Etkileri
-
Effects of Nickel (Ni2+) and Chromium (Cr3+) on the Growth of Root, Shoot and Leaf of Bean (Phaseolus vulgaris L cv. Strike) Seedlings
Sayfa: 49-56
F.K. Zengin
| Özet (Abstract) | PDF (257 KB) |
-Hakkari İlinde Saptanan Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) Familyasına Bağlı Türler, Konukçuları ve Yayılış Alanları
-
The Hosts and Distributions of the Armored Scale Insects Belonging to the Family of Diaspididae (Homoptera: Coccoidea) in Hakkari Province
Sayfa: 57-61
B. Tanyürek, B. Yaşar
| Özet (Abstract) | PDF (219 KB) |
-Van İlinde Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Dichlorvos ve Dicofol Uygulamalarından Sonra Kalıntı Miktarı
-
Determination of Dichlorvos and Dicofol Residues After Applied on the Cucumber under Greenhouse Conditions in Van
Sayfa: 63-68
S. Altındağ, M.S. Özgökçe
| Özet (Abstract) | PDF (244 KB) |
-Norduz Erkek Kuzularında Bazı Üreme Özellikleri Arasındaki Korelasyonlar
-
Correlations between Some Reproductive Characteristics in Norduz Male Lambs
Sayfa: 69-75
A. Yılmaz, F. Cengiz
| Özet (Abstract) | PDF (235 KB) |
 
 
 

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online