YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 15, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 85-176, Temmuz (July) 2005

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Uzaktan Algılama Teknolojisinden Van Yöresi Hayvancılığında Yararlanılabilme Olanakları
-Possibilities of Using Remote Sensing Technology for Animal Farming in Van Region
Sayfa: 85-91
H. Handil, H. Ülker
| Özet (Abstract) | PDF (309 KB) |

-Farklı Fosfor ve Azot Dozları ile Bakteri (Rhizobium ciceri) Aşılamanın Nohut (Cicer arietinum L.)’un Tane Verimi ve Bazı Verim Öğeleri ile Ham Protein Oranı Üzerine Etkileri
-The Effects of Different Doses of Phosphate, Nitrogen and Inoculation (Rhizobium ciceri) on Seed Yield, Some Yield Components and Crude Protein Ratio of Chickpea (Cicer  arietinum L.)
Sayfa: 93-102
M. Yağmur, M. Engin
| Özet (Abstract) | PDF (304 KB) |
-Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Fosfor ve Azot Dozları ile Bakteri (Rhizobium ciceri) Aşılamanın Bazı Morfolojik Özellikler ile Tane Verimi Üzerine Etkileri ve Bazı Bitkisel Özellikler Arasındaki İlişkiler
-
Effects of Different Levels of Phosphate, Nitrogen and Inoculation (Rhizobium ciceri) on Seed Yield and Some Yield Characters of Chickpea (Cicer arietinum L.) and the Relationships Between Some Plant Characters
Sayfa: 103-112
M. Yağmur, M. Engin
| Özet (Abstract) | PDF (298 KB) |

-Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
-
Effect of Different Doses of Nitrogen and Phosphorus on the Yield and Quality of Safflower (Carthamus tinctorius L.)
Sayfa: 113-116
B. Yıldırım, M. Tunçtürk, Ö. Dede, N. Okut
| Özet (Abstract) | PDF (241 KB) |

-Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acarina: Tetranychidae; Phytoseiidae)’in Turunç (Citrus aurantium L.) Üzerinde Populasyon Gelişmesi
-
Population Dynamics of the Citrus Red Mite Panonychus citri (McGregor) and the predacious mite Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acarina: Tetranychidae; Phytoseiidae) on the Sour Orange (Citrus aurantium L.)
Sayfa: 119-123
İ. Kasap
| Özet (Abstract) | PDF (372 KB) |

-Öz Değer ve Öz Vektörler Kullanılarak Hyalopterus pruni L. Populasyonuna Ait Bazı Parametrelerin Tahmini
-
Estimation of Some Parameters of Hyalopterus pruni L. Population by Using Eigenvalue and Eigenvectors
Sayfa: 125-129
G. Zırhlıoğlu, G. Zırhlıoğlu
| Özet (Abstract) | PDF (207 KB) |
-Farklı Fluoresant Pseudomonas (FP) İzolatları ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Glomus intraradices’in Domates’teki Bazı Morfolojik Parametrelere ve Fusarium Solgunluğuna (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc) Syd. Et Hans.) Etkisi
-
Effect of Different Fluorescent Pseudomonad (FP) isolates and an Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) Glomus intraradices on Some of the Morphological Parameters of Tomato and Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici (Sacc) Syd. Et Hans.) in Tomato
Sayfa: 131-138
A. Akköprü, S. Demir, H. Özaktan
| Özet (Abstract) | PDF (276 KB) |
-Van ve Çevresinde Yetiştirilen Bazı Buğdayların Bisküvilik Kalitesi Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on The Quality of Wheat Grown in Van Region for Biscuit Production
Sayfa: 139-148
İ.S. Doğan, T. Uğur
| Özet (Abstract) | PDF (309 KB) |
-Elma Bahçelerinde Kullanılan Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Daldırma Yöntemi ile Avcı Akar Kampimodromus aberrans (Oudemans) (Acarina: Phytoseiidae) Üzerine Etkileri
-
The Effect of Some Pesticides Used at Apple Orchards on Kampimodromus aberrans (Oudemans) (Acarina: Phytoseiidae) by Using Slide Dipping Method
Sayfa: 149-152
İ. Kasap
| Özet (Abstract) | PDF (237 KB) |
-Comparison of DAS-ELISA and RT-PCR Methods for the Detection of Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRSV)
-
Prunus Necrotic Ringspot Virüs’ünün (PNRSV) Teşhisinde Kullanılan DAS-ELISA ve RT-PCR Metodlarının Karşılaştırılması
Sayfa: 153-158
M. Usta, H. M. Sipahioğlu, B. Polat
| Özet (Abstract) | PDF (335 KB) |
-Van İlinde Beş Farklı Şeftali Çeşidi Üzerindeki Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae)’nin Populasyon Yoğunluğunun Saptanması
-The Population Density of Hyalopterus pruni (Geoffroy) (Homoptera: Aphididae) on Five Different Peach Varieties in Van Province
Sayfa: 159-166
E. Denizhan, B. Yaşar
| Özet (Abstract) | PDF (349 KB) |
-Van Ekolojik Şartlarında Elma ve Armutların Durgun T-Göz Aşısıyla Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar
-Studies on Propagation by Dormant T-Budding of Apples and Pears under Van Ecological Conditions
Sayfa: 167-176
H. Kadan, T. Yarılgaç
| Özet (Abstract) | PDF (301 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online