YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 14, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 65-158, Temmuz (July) 2004

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Piyasaya Sunulan Gofretlerin Kalite ve Bileşenler Yönünden Değerlendirilmesi
-Determination of the Quality and Composition of Wafers
Sayfa: 65-71
R. Meral, İ.S. Doğan
| Özet (Abstract) | PDF (257 KB) |

-İslahiye (Gaziantep) İlçesinde Bağ Yaprak Uyuzu Colomerus vitis (Pgst.) (Acarina: Eriophyidae)’in Üzümlerin Verim ve Kalitesine Etkileri
-The Effect of Colomerus vitis(Pgst.) (Acarina: Eriophyidae) on the Yield and Quality of Grapes in İslahiye, Gaziantep
Sayfa: 73-78
S. Avgın, C. Bahadıroğlu
| Özet (Abstract) | PDF (245 KB) |
-Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma
-
A Research on Dyeing of the Wools Obtained from Sheep Breeds by Using Madder (Rubia tinctorum L.) Plant and Determination of Their Colour Fastnesses to Light
Sayfa: 79-83
N. Kayabaşı, G. Dellal
| Özet (Abstract) | PDF (232 KB) |

-İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi
-
Diagnosis of Weed Species of Some Genus Trifolium In Wheat Fields In Izmir and Its Environment
Sayfa: 85-93
N. Edinçliler, Y. Nemli, İ. Kaya
| Özet (Abstract) | PDF (739 KB) |

-Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
-
Effects of Different Nitrogen and Plant Densities on the Yield and Quality of Potatoes (Solanum tuberosum L.)
Sayfa: 95-104
M. Tunçtürk, R. Tunçtürk, B. Yıldırım, T. Eryiğit
| Özet (Abstract) | PDF (304 KB) |

-Akkeçi’lerde Yaş ve Laktasyon Sırasının Bazı Meme Özelliklerine Etkisi
-
The Effect of Age and Lactation Order on Some Udder Measurments in Akkeçi
Sayfa: 105-111
A. Kor, S. Keskin, S. Karaca, S. Arslan
| Özet (Abstract) | PDF (240 KB) |
-Bursa İlinde Değişik Meyve Ağaçlarında Xyleborus dispar (F.) (Coleoptera: Scolytidae)’ın Ergin Populasyon Değişimi Üzerinde Araştırmalar
-
Studies on Population Fluctuations of Adults of Xyleborus dispar (F.) (Coleoptera : Scolytidae) on Different Fruits in Bursa Province
Sayfa: 113-117
M. Kaya
| Özet (Abstract) | PDF (336 KB) |
-Bazı Arpa Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma
-
A Research on Yield and Yield Components of Some Barley Cultivars
Sayfa: 119-125
H. Akdeniz, B. Keskin, İ. Yılmaz,
| Özet (Abstract) | PDF (248 KB) |
-Studies on Some Phenological and Pomological Traits of Mulberries Grown in Edremit and Gevaş Region
-
Edremit ve Gevaş Yöresi Dutlarının Bazı Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri
Sayfa: 127-131
İ. Çam, N. Türkoğlu
| Özet (Abstract) | PDF (205 KB) |
-Van ve Civarında Yetiştiriciliği Yapılan Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Tespit Edilen Viral ve Fungal Hastalık Etmenleri
-
Identification of Viral and Fungal Pathogens of Stone Fruits Grown in Van and Its Districts
Sayfa: 133-139
H. M. Sipahioğlu, S. Demir, B. Polat, A. Akköprü, M. Usta
| Özet (Abstract) | PDF (301 KB) |
-Bursa İli Çilek Alanlarında Bulunan Bazı Çekirge (Orthoptera) Türlerinin Populasyon Dalgalanmaları
-Population Fluctuations of Some Grasshoppers Species (Orthoptera) Occurring in Strawberry Fields in Bursa
Sayfa: 141-147
B. Kovancı, O.B. Kovancı, N.S. Gencer, H.C. Akgül
| Özet (Abstract) | PDF (327 KB) |
-Van Koşullarında Şeker Pancarı (Beta vulgaris var. saccharifera L.)’nda Çeşit ve Ekim Zamanının Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi
-The Effects of Planting Time and Species on Yield, Yield Components and Quality of Sugar Beet (Beta vulgaris var. saccharifera L.) in Van Condition
Sayfa: 149-158
N. Okut, B. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (284 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online