YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 14, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-63, Ocak (January) 2004

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Ege Bölgesi’nde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Kuşkonmaz, Sirken, Yabani Hindiba, Rezene, Gelincik, Çoban Değneği ve Ebegümecinin Bazı Kimyasal Analizleri
-Ingredients of Some Weeds Consumed As Food in Aegean Region
Sayfa: 1-6
İ. Kaya, N. İncekara, Y. Nemli
| Özet (Abstract) | PDF (238 KB) |

-Yaşam Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ana Arı Yetiştiriciliği İle İlgili Bazı Parametrelerin Tahmini
-Estimation of Some Parameters in Queen Breeding: A Survival Data Analysis Approach
Sayfa: 7-15
G. Zırhlıoğlu, K. Kara
| Özet (Abstract) | PDF (280 KB) |
-Prolifik Kıvırcık ve Karya Tipi Koyunlarda Doğumda Kuzu Sayısı ve Serum LH Düzeyleri
-
Litter Size and Serum LH Levels in Prolific Kıvırcık and Karya Type Sheep
Sayfa: 17-21
O. Karaca, T. Aygün, T. Altın, İ. Cemal, S. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (215 KB) |

-Van Yöresi Doğal Meralarında Otlatmaya Başlama Zamanı, Kuru Ot Verimi ve Botanik Kompozisyonun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
-
A Research on Determination of Grazing Starting Time Hay Yield and Botanical Composition of Natural Rangelands in Van Region
Sayfa: 23-26
Ö. Terzioğlu, N. Yalvaç
| Özet (Abstract) | PDF (213 KB) |

-Çim Alanlarında Uygun Azotlu Gübre Uygulama Zamanlarının Belirlenmesi
-
Determination of Proper Nitrogen Fertilization Application Times in Turffgrass
Sayfa: 27-34
Ş. Zorer, İ. Hosaflıoğlu, İ.H. Yılmaz
| Özet (Abstract) | PDF (246 KB) |

-Farklı Kaynatma Sürelerinde Defneden (Laurus nobilis L.) Elde Edilen Renkler ve Bazı Haslık Değerleri
-
Colors and Some Fastness Values Obtained from Laurel (Laurus nobilis L.) in Different Boiling Times
Sayfa: 35-40
F. N. Ölmez
| Özet (Abstract) | PDF (214 KB) |
-Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri
-
Mineral and Heavy Metal Contents of Herby Lors
Sayfa: 41-45
F. Kılıçel, Z. Tarakçı, H. Sancak, H. Durmaz
| Özet (Abstract) | PDF (189 KB) |
-Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on Yield and Forage Values of Some Corn Cultivars
Sayfa: 47-51
H. Akdeniz, İ. Yılmaz, N. Andiç, Ş. Zorer
| Özet (Abstract) | PDF (193 KB) |
-Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Avcı Böcek Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae) Üzerine Etkileri
-
Side Effect of Some Pesticides on the Predator Insect Stethorus punctillum Weise (Coleoptera: Coccinellidae)
Sayfa: 53-58
İ. Kasap, Y. Aktuğ
| Özet (Abstract) | PDF (229 KB) |
-Karakaş ve Norduz Koyunlarının Temel Üreme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması
-
Comparison of Some Reproductive Traits of Karakaş and Norduz Sheep
Sayfa: 59-63
H. Ülker, Ö. Gökdal, T. Aygün, F. Karakuş
| Özet (Abstract) | PDF (211 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online