YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi

Tüm Sayılar

Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 13, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 67-143, Temmuz (July) 2003

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Süt Sığırlarında Fazla Meme Başı Kalıtımının En Yüksek Olabilirlik Yöntemiyle Analizi
-Analysis of the Inheritance of Hyperthelia with Maximum Likelihood in Dairy Cattle
Sayfa: 67-71
S. Arslan, G. Bakır, C. Şen
| DUYURU / ANNOUNCEMENT |

-The Evaluation of Some Water Quality Properties of Atatürk Reservoir for Fish Culture
-Atatürk Göletinin Bazı Su Kalite Özelliklerinin Kültür Balıkçılığı Bakımından Değerlendirilmesi
Sayfa: 73-80
T. Yanık, E.M. Kocaman, M. Atamanalp
| Özet (Abstract) | PDF (279 KB) |
-Ahlat İlçesinde Patates Üretimi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on Potato Production and Problems in Ahlat District
Sayfa: 81-88
K. Şahin
| Özet (Abstract) | PDF (268 KB) |

-Einfluss der Futterrestriktion und - realimentation auf Trokensubstanz-, Wasseraufnahme Sowie Lebendmassezunahme bei der Haar Ziege
-
Kısıtlayıcı ve Tamamlayıcı Beslemenin Kıl Keçilerinde Kuru Madde, Su Tüketimi ve Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Etkileri
Sayfa: 89-95
S. Dündar Işık
| Özet (Abstract) | PDF (228 KB) |

-Influence of Different Fruit Additives on Some Properties of Stirred Yoghurt During Storage
-
Depolama Süresince Stirred Yoğurdun Bazı özelliklerine Farklı Meyve Katkılarının Etkisi
Sayfa: 97-101
E. Küçüköner, Z. Tarakçı
| Özet (Abstract) | PDF (230 KB) |

-Sütten Kesim Yaşının Koyunlarda Süt Verimi ve Kuzularda Büyüme Üzerine Etkisi
-
The Effect of Weaning Age on Growth of Lambs and Milk Production of Dam
Sayfa: 103-111
T. Altın, O. Karaca, İ. Cemal
| Özet (Abstract) | PDF (280 KB) |
-Populasyon Hacminin Yakalama-Tekrar Yakalama Yöntemi Kullanılarak Ters Tahmin Yöntemi ile Tahmini
-
Estimation of Population with Inverse Prediction Method Using Capture-Recapture Technique
Sayfa: 113-118
H. Mirtagizadeh, T. Kesici
| Özet (Abstract) | PDF (195 KB) |
-Ahlat İlçesinde Patatesin Pazarlama Yapısı Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on Marketing Structure of Potato in Ahlat District
Sayfa: 119-125
K. Şahin
| Özet (Abstract) | PDF (260 KB) |
-Peyniraltı Suyu Uygulaması ile Glomus intraradices ve Rhizobium cicer İnokulasyonlarının Nohut Bitkisinde Bazı Gelişim Parametrelerine Etkileri
-
The Effects of Whey Application and Inoculations of Glomus intraradices and Rhizobium cicer on the Some Growth Parameters of Chickpea
Sayfa: 127-132
E. Özrenk, S. Demir, Ş. Tüfenkçi
| Özet (Abstract) | PDF (247 KB) |
-Tarımsal Araştırma ve Yayım İlişkisi
-
Agricultural Research - Extension Linkage
Sayfa: 133-143
Ö. Köksal, İ.C. Ceylan
| Özet (Abstract) | PDF (305 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online