YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi

Tüm Sayılar

Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Tarımsal Araştırma ve Yayım İlişkisi

Araştırma Makalesi/Article

Özdal KÖKSAL, İ.Coşkun CEYLAN

Geliş Tarihi: 26.06.2003
Sayfa: 133-143

Özet: Tarım kesiminin giderek artan bilgi gereksinmesini karşılayacak yeni bilgiler, tarımsal araştırmalar yoluyla üretilirler. Sorumluluk alanı içinde faaliyet gösteren üretici ihtiyaç ve talepleri» doğrultusunda uygun teknolojiler geliştirerek, ülkede sektörel kalkınmaya katkıda bulunmayı kendine hedef seçmiş olan araştırma kuruluşlarından bir tanesi de Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüdür. Tarımsal araştırma-yayım ilişkisinin değerlendirilmesinde; araştırma konularının belirlenmesinde yayım hizmetinin etkinliği, araştırma ve yayım kuruluşları/elemanları arasındaki işbirliğinin derecesi ve bu alanda çalışan elemanların mesleki özellikleri dikkate alınmıştır. Araştırmanın ana materyalini, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan araştırmacılar ile Konya, Karaman ve Çorum Tarım İl Müdürlükleri Çiftçi Eğitim Yayım Şubesinde görev yapan yayım elemanları oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzde dağılımı ve khi-kare yöntemlerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada, araştırma-yayım ilişkisinin zayıf bir düzeyde gerçekleştiği, zayıf olma sebebinin; araştırmacıların ve yayım elemanlarının bireysel özelliklerinden değil daha çok kurumsal nedenlere bağlı olarak ortaya çıktığı saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Teknoloji transferi, araştırma-yayım ilişkisi, araştırmacı, yayım elemanı

Agricultural Research - Extension Linkage

Abstract: The new knowledge, that will meet the gradually increasing knowledge need of agricultural sector, is being produced by agriculture research studies. One of the Research Institute that targeted to contribute agricultural development through the development of new technologies that are appropriate for the needs and demands of farmers, is Ankara Central Research Institute for Field Crops. While research-extension linkage was examined; the affect of extension on research studies, the level of cooperation between research and extension institutions / staff and professional attributes of staff in both institutions were considered. Research staff in Ankara Central Research Institute for Field Crops, and extension staff in Farmer Training and Extension Unit of Directorate of Ministry of Agriculture and Rural Affairs in Konya, Karaman and Çorum provinces are the main data sources of this research study. Frequency distribution and chi-square methods were used for data processing. As a result of this study, research-extension linkage is a weak. The reason of this weakness is institutional structures of research and extension institutions rather than researchers and extension agents’ individual characteristics.

Key words: Technology Transfer, Research-extension linkage, researcher, extension agent

Makale Metni (PDF) PDF

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online