YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 13, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-65, Ocak (January) 2003

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Box-Cox Transformasyonunun Yumurta Verimlerine Ait Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminlerine Etkisi
-Effect of Box-Cox Transformation on Genetic and Phenotypic Parameters for Egg Yields
Sayfa: 1-7
S. Arslan, K. Kara
| Özet (Abstract) | PDF (260 KB) |

-Van İli Şekerpancarı Alanlarındaki Zararlı ve Yararlı Türlerin Saptanması
-Determination of the Pests and Beneficial Species on Sugar Beet in Van Province
Sayfa: 9-14
R. Atlıhan, M.S. Özgökçe
| Özet (Abstract) | PDF (241 KB) |
-Üniversite Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
-
A Study on the Habits of Fluid Milk Consumption of the Students at the University
Sayfa: 15-21
Z. Tarakçı, Ş. Selçuk, K. Şahin, H. Coşkun
| Özet (Abstract) | PDF (243 KB) |

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
-
The Consumption-Habits of Dairy Products of Undergraduate Students of Yüzüncü Yıl University
Sayfa: 23-31
Ş. Selçuk, Z. Tarakçı, K. Şahin, H. Coşkun
| Özet (Abstract) | PDF (258 KB) |

-Gevaş Yöresinden Selekte Edilmiş Bazı Cevizlerin (Juglans regia L.) Pomolojik Özellikleri ve Makro-Mikro Element Düzeyleri
-
Some Macro-Micro Nutrient Concentrations and Pomological Traits of Selected Walnuts (Juglans regia L.) from Gevaş District
Sayfa: 33-37
T. Yarılgaç, K. Özrenk, F. Muradoğlu, Ş. Tüfenkçi
| Özet (Abstract) | PDF (232 KB) |

-Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae: Lepidoptera)’nın Van İli Patates Alanlarındaki Populasyon Gelişmesi ve Doğal Düşmanları
-
Population Dynamic and Natural Enemies of Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae: Lepidoptera) in Potato Fields inVan Province
Sayfa: 39-43
R. Atlıhan, E.N. Yardım, M.S. Özgökçe, M.B. Kaydan
| Özet (Abstract) | PDF (254 KB) |
-Elma Bahçelerinde Elma İç Kurdu (Cydia pomonella (L.)) İçin Kitlesel Tuzaklama ve Kimyasal Mücadelenin Bazı Etkileri
-
Some Effects of Mass Trapping and Chemical Control of Codling Moth (Cydia pomonella (L)) in Apple Orchards
Sayfa: 45-48
E.N. Yardım, R. Atlıhan, M.S. Özgökçe, M.B. Kaydan, İ. Özgen
| Özet (Abstract) | PDF (270 KB) |
-Avcı Böcek Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)’nın Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar
-
Studies on the Some Biological Features of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)
Sayfa: 49-53
İ. Kasap, Y. Aktuğ, R. Atlıhan
| Özet (Abstract) | PDF (253 KB) |
-Tuzlanmış İnci Kefali ( Chalcalburnus tarichi) Balığında Fiziksel, Kimyasal ve Biyokimyasal Değişimlerin Saptanması
-
Determination of Some Physical, Chemical and Biochemical Changes on Salted Pearl Mullet (Chalcalburnus tarichi)
Sayfa: 55-59
O. Kılınççeker, E. Küçüköner
| Özet (Abstract) | PDF (297 KB) |
-Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas Irkı ile Anadolu Arısı-Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca)’nin Karşılıklı Melezlerinin Ege Bölgesi Koşullarında Yavru Yetiştirme Etkinlikleri ve Bal Verimleri
-
The Brood Rearing Activities and Honey Productions of Caucasian Race (Apis mellifera caucasica) and Reciprocal Crosses of Caucasian and Aegean Ecotype of Anatolian Honey Bee (Apis mellifera anatoliaca) in Aegean Conditions
Sayfa: 61-65
H.V. Gençer, M. Karacaoğlu
| Özet (Abstract) | PDF (238 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online