YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 12, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 1-72, Temmuz (July) 2002

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu
-The Structural Situation of the Private Dairy Cattle Farms in Van Province
Sayfa: 1-10
G. Bakır
| Özet (Abstract) | PDF (272 KB) |

-Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen Kültür Irkları
-Preferred of European Breed in Private Dairy Cattle Farms in Van Province
Sayfa: 11-20
G. Bakır
| Özet (Abstract) | PDF (264 KB) |
-Damla Sulama Yönteminin Pamuk Sulamasında Topraktaki Tuz Dağılımına Etkileri
-
Effects on Salt Distribution in Soil to Irrigate Cotton by Drip Irrigation
Sayfa: 21-31
A. Ertek, R. Kanber
| Özet (Abstract) | PDF (266 KB) |

-Van Merkez İlçe Kentsel Alanda Süt Tüketimi
-
Milk Consumption in Van Province
Sayfa: 33-38
S. Andiç, K. Şahin, Ş. Koç
| Özet (Abstract) | PDF (232 KB) |

-Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Erik Bahçesinde Erik İçkurdu, Cydia funebrana (Treit.) (Lepidoptera:Tortricidae)’nın  Ergin Populasyon Değişimi Üzerinde Araştırmalar
-
Investigations on the Adult Population Fluctuations of Plum Fruit Moth, Cydia funebrana (Treit.) (Lepidoptera:Tortricidae) in Uludağ University Agricultural Faculty Plum Orchard
Sayfa: 39-45
B. Kovancı, N.S. Gençer, M. Kaya, B. Akbudak
| Özet (Abstract) | PDF (333 KB) |

-Economic Analysis of Sheep Farms in Center District of Van Province
-
Van İli Merkez İlçede Koyunculuk Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi
Sayfa: 47-52
A. Şahin, İ. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (218 KB) |
-Kalsiyum Uygulamalarının Tuzlu Fide Yetiştirme Ortamlarında Domateste Çıkış ve Fide Gelişimi Üzerine Etkileri
-
Effects of Calcium on the Emergence and Seedling Growth of Tomatoes Grown in Salty Growing Media Conditions
Sayfa: 53-57
Ö. Türkmen, S. Şensoy, İ. Erdal, T. Kabay
| Özet (Abstract) | PDF (232 KB) |
-Ankara Keçilerinde Bazı Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresi Üzerine Etkileri
-
Effects of Some Environmental Factors on Gestation Lenght in Angora Goat
Sayfa: 59-61
F. Cedden
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |
-Laktasyonun Geç Döneminde Keçi Sütünde Somatik Hücre Sayımı; Yaş, Süt Verimi ve Bazı Meme Özellikleri ile Olan İlişkileri
-
Somatic Cell Counts in Goat Milk During Late Lactation Period and Its Relationship With Milk Yield, Age and Some Udder Mesurements
Sayfa: 63-67
F. Cedden, A. Kor, S. Keskin
| Özet (Abstract) | PDF (225 KB) |
-Anadolu Merinosu, Akkaraman, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Koyunlarda İlk Kırkım Canlı Ağırlığı ve Kirli Yapağı Verimi
-
First Shearing Body and Fleece Weight of Anatolian Merino, White Karaman, Ile de France x Anatolian Merino (F1) and Ile de France x White Karaman (F1) Ewes
Sayfa: 69-72
İ.Z. Arık, G. Dellal, F. Cengiz, F. Cedden
| Özet (Abstract) | PDF (247 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online