YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 12, Sayı (Issue) 1, Sayfa (Pages) 1-57, Ocak (January) 2002

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Çileğin Meyve Rengi ile Farklı Formlarda Uygulanan Humik Asit ve Toprağın Bazı Bitki Besin Maddesi Kapsamları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
-Determination  of  Relationship Between Some Plant Nutrient Contents of Soil and Humic Acid Applied  Different Forms with Fruit Colour of Strawberry
Sayfa: 1-5
N. Pilanalı, M. Kaplan
| Özet (Abstract) | PDF (223 KB) |

-Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Biyo-Ekonomisi Üzerine Etkisi
-The Effect on Bio-economy of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) of Some Commercial Feeds Used in Eastern Black Sea Region
Sayfa: 7-12
Ö. Yıldırım, M.D. Mazlum, K. Güllü
| Özet (Abstract) | PDF (267 KB) |
-Kıvırcık Erkek Kuzularında Bazı Testis Özellikleri
-
Some Testis Characteristics in Kıvırcık Male Lambs
Sayfa: 13-20
Z. Özdemir, T. Altın
| Özet (Abstract) | PDF (262 KB) |

-Norduz Erkek Kuzularının Bazı Testis Özellikleri
-
Some Testis Characteristics of Norduz Male Lambs
Sayfa: 21-26
A. Yılmaz, T. Aygün
| Özet (Abstract) | PDF (238 KB) |

-Influence of Some Commercial Pesticides on Human and Bovine Erythrocyte Carbonic Anhydrase Enzymes (in Vitro)
-
Bazı Ticari Pestisitlerin İnsan ve Sığır Eritrosit Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Etkileri (in-Vitro)
Sayfa: 27-29
Y. Tülüce, İ. Çelik
| Özet (Abstract) | PDF (172 KB) |

-A Research on the Colors Obtained From Sage (Salvia Officinalis L.) and Their Fastness Values
-
Adaçayından (Salvia officinalis L.) Elde Edilen Renkler ve Bu Renklerin Bazı Haslık Değerleri Üzerinde Bir Araştırma
Sayfa: 31-36
F.N. Ölmez, N. Kayabaşı
| Özet (Abstract) | PDF (174 KB) |
-Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması
-
Determination of Weed Species which are Problem in Important Cotton Growing Areas in Aydın
Sayfa: 37-40
İ. Kaya, Y. Nemli
| Özet (Abstract) | PDF (228 KB) |
-Karışık Model Eşitliklerinde Modifiye Edilmiş Akrabalı Yetiştirme Matrisi (A) Kullanılarak Hayvanların Ebeveyn Ortalamalarına Ait Etkilerin Giderilmesi
-
Reducing the Effect of Parent Averages from Animal Model Solution in Mixed Model Equation by Using Modified Relationship Matrix (A)
Sayfa: 41-46
S. Arslan
| Özet (Abstract) | PDF (209 KB) |
-Adi Fiğ (Vicia sativa L.)+Arpa (Hordeum vulgare L.) Karışımında Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Etkileri
-
Effects of the Nitrogen and Phosphorus Fertilization on the Yield and Quality of the Common Vetch (Vicia sativa L.) and Barley (Hordeum vulgare L.) Mixture
Sayfa: 47-52
S. Karaca, K.M. Çimrin
| Özet (Abstract) | PDF (256 KB) |
-Mikorhizal Fungus Glomus intraradices (Schenck&Smith)’in Bazı Sebze Bitkilerinin Köklerinde Kolonizasyonu
-
Colonisation of Mycorrhizal Fungus Glomus intraradices (Schenck&Smith) on the Root Systems of Some Vegetables
Sayfa: 53-57
S. Demir
| Özet (Abstract) | PDF (244 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online