YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular

Cilt (Volume) 11, Sayı (Issue) 2, Sayfa (Pages) 1-73, Temmuz (July) 2001

Bilimsel Danışma Kurulu (Advisory Board)
| HTML |

Araştırma Makaleleri/Article

-Koyunlarda Süt Veriminin Laktasyon Boyunca Değişimi ve Farklı Yöntemlere  Göre Tahmin Edilmesi
-Variation of  Milk Yield in Sheep During Lactation Period and Estimation of Lactation Milk Yield by Means of  Different Methods
Sayfa: 1-7
T. Altın
| Özet (Abstract) | PDF (255 KB) |

-Adilcevaz İlçesinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin Bazı Pomolojik Özellikleri
-Some Pomological Characteristics of Local Pear Varieties Grown in Adilcevaz
Sayfa: 9-12
T. Yarılgaç, K. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (233 KB) |
-Some Characteristics of Native Sour Cherry Genotypes Grown by Seed in Van Region
-
Van Yöresinde Tohumdan Yetişmiş Vişne Genotiplerinin Bazı Özellikleri
Sayfa: 13-17
T. Yarılgaç
| Özet (Abstract) | PDF (215 KB) |

-Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi
-
Intensive Dairy Cattle Production Economics in Adana Province
Sayfa: 19-28
K. Şahin, A. Gül, B. Koç, E. Dağıstan
| Özet (Abstract) | PDF (291 KB) |

-Adilcevaz Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyonu
-
Selection of Native Rosehips (Rosa spp.) as Grown in Adilcevaz District
Sayfa: 29-34
A. Kazankaya, H. Yılmaz, M. Yılmaz
| Özet (Abstract) | PDF (228 KB) |

-Çileklerde Yapraktan ve Topraktan Mikroelement İçerikli Gübre Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
-
Effects of Soil and Foliar Applications of Fertilizers Which Contains Microelements on the Yield  and Quality of Strawberries
Sayfa: 35-39
H. Yılmaz, K. Yıldız
| Özet (Abstract) | PDF (232 KB) |
-Turunçgil Üretim Alanlarında Kullanılan Bazı Tarımsal Savaş İlaçlarının Daldırma Yöntemi ile Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae)’nin İki Farklı Irkı Üzerine Etkilerinin Saptanması
-
The Effect of Some Pesticides Used at Citrus Groving Area on Two Strain of the Citrus Red Mite Panonychus citri (McGregor) (Acarina: Tetranychidae) by Using Slide Dipping Method
Sayfa: 41-45
İ. Kasap
| Özet (Abstract) | PDF (242 KB) |
-İzmir ve Çevresinde Görülen Bazı Geraniaceae Familyasına Ait Türlerin Teşhisi
-
Description and Diagnosis of Weed Species of Some Genus in Geraniaceae Family in Izmir and Its Environment
Sayfa: 47-55
İ. Kaya, Y. Nemli
| Özet (Abstract) | PDF (231 KB) |
-Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi
-
Economic Analysis  of Egg Producing Enterprises  in Van Province
Sayfa: 57-66
A. Şahin, İ. Yıldırım
| Özet (Abstract) | PDF (270 KB) |
-Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları
-
Families Behaviour of Purchase and Consumption of Herby Cheese and Dairy Products in Urban Area of Van Province
Sayfa: 67-73
K. Şahin, S. Andiç, Ş. Koç
| Özet (Abstract) | PDF (240 KB) |

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online