YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Van İlinde Yumurta Tavukçuluğu Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi

Araştırma Makalesi/Article

Ahmet ŞAHİN, İbrahim YILDIRIM

Geliş Tarihi: 22.05.2001
Sayfa: 57-66

Özet: Bu çalışmanın başlıca amacı, Van ilinde yumurta tavukçuluğu yapan işletmelerin ekonomik yapısının incelenmesi ve yıllık faaliyetlerinin ekonomik analizinin yapılmasıdır. Araştırmanın ana materyalini ilde bulunan 3 adet yumurta tavukçuluğu yapan işletmeden anket yoluyla toplanan orijinal nitelikli veriler oluşturmuştur. Veriler 1999 üretim yılına ait bulunmaktadır. İşletmelerin sermaye yapısı, yıllık faaliyet sonuçları ve yumurta maliyetleri her işletme için ayrı ayrı ve işletmeler ortalaması olarak belirlenmiştir. İşletme başına ortalama olarak 115.496.000.000 TL aktif sermaye düşmektedir. İşletme sermayesi toplam aktif sermayenin %52.0’sini oluşturmaktadır. Gayri safi üretim değeri (GSÜD) 118.633.010.000 TL’dir. Gayri safi üretim değerinin %92.4’ü yumurta satışından elde edilmektedir. İşletmeler ortalamasında toplam üretim masrafları 105.721.595.000 TL’dir. Yem masrafları toplam üretim masraflarının %64.4’ünü oluşturmaktadır. Net kâr ve saf hasıla pozitif bulunmuştur. İncelenen işletmelerde ekonomik rantabilite %18.55 ve mali rantabilite %18.09’dir. İşletmeler ortalamasında yumurta maliyeti 19.445 TL/adettir. Kâr marjı 2.596 TL’dir. İşletmeler temel altyapı hizmetleri konusunda bazı sorunlar yaşamaktadır.

Anahtar kelimler: Ekonomik analiz, yumurta tavukçuluğu işletmeleri, yumurta maliyetleri

Economic Analysis  of Egg Producing Enterprises  in Van Province

Abstract: In this study the assets structure, economic results of yearly activities and egg costs were calculated for each enterprise on the base of average. The data were collected by questionnaire methods from three enterprises involved in egg producing activities in Van province. Data belong to 1999 production period. The average asset per enterprise is 115.496.000.000 TL. The share of operating capital is 52.0 % of the total assets. Gross production value is 118.633.010.000 TL. About 92,4 % total gross production value is obtained from egg sales The production costs are 105.721.595.000 TL. Feed costs is 64.4 % of total production costs. Net profit and net output in all the enterprises are found to be positive. The share of economic profitability and finacial profitabily are 18.55 % and 18.09 % respectively. The cost per egg was calculated as 19.445 TL. The enterprises face some serious problems in relation to infrastructure services.

Key words: Economic analiysis, egg producing enterprises, egg costs

Makale Metni (PDF)

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online