YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Adilcevaz Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Kuşburnuların (Rosa spp.) Seleksiyonu

Araştırma Makalesi/Article

Ahmet KAZANKAYA, Hüdai YILMAZ,Muharrem YILMAZ

Geliş Tarihi: 01.02.2001
Sayfa: 29-34

Özet: 1997-1999 yılları arasında Adilcevaz yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnu populasyonu içerisinde üstün vasıflı tipleri tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmada 1997 yılında tipler seçilmiş, 1998 ve 1999 yıllarında örnekler alınmıştır. Alınan örneklerin; meyve ağırlıkları, meyve eni, meyve boyu, meyve eti oranı, toplam çekirdek ağırlığı, çekirdek sayısı, çekirdek boyu, şekil indeksi, SÇKM, pH, toplam kuru madde, vitamin C içeriği, titre edilebilir asit ve meyve zemin rengi gibi meyve özelliklerinin yanında bitki taç genişliği ve bitki boyu gibi özellikleri de tespit edilmiştir. Birinci yıl  alınan 54 tipin meyve ağırlıkları 1,12-3,62 g, meyve et oranları %42,61-78,88, çekirdek sayıları 13-48 adet, pH 3.38-4.58, SÇKM %20-42 ve Vitamin C içeriği 73-987 mg/100g arasında değişiklik göstermiştir. İkinci yıl alınan 80 tipin meyve ağırlıkları 0,91-3,40 g, çekirdek sayıları 14-52, pH 3,25-4,64, SÇKM %15-45, C vitamini 107-1094 mg/100g arasında değişmiştir. Araştırma sonuçları, yörede üstün nitelikli zengin bir kuşburnu populasyonunun varlığını ortaya koymaktadır.

Anahtar  kelimeler: Kuşburnu, seleksiyon, Adilcevaz

Selection of Native Rosehips (Rosa spp.) as Grown in Adilcevaz District

Abstract: In order to determine superior types within natural rosehips population, this study was carried out in Adilcevaz district between 1997 and 1999. 54 types were chosen in 1997, then,  fruit samples were collected in 1998 and 1999, and several characteristics were evaluated for two years. In the samples of the first year, the values connected with fruit weight, flesh ratio, pH, soluble solids and ascorbic acid contents were found between 1,12-3,62 g, 42,61-78,88%, 3,38-4,58, 20-42% and 73-987 mg/100 g respectively. In the second year, the values belonging to fruit weigth, flesh ratio, pH, soluble solids and vitamin C were determined between 0,91-3,40 g, 3,25-4,64, 15-45 % and 107-1094 mg/100 g, respectively. The results reveal that there are rich rosehips population in this district.

Key words: Rosehips, selection, Adilcevaz

Makale Metni (PDF) PDF

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online