YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi

Araştırma Makalesi/Article

Kasım ŞAHİN, Aykut GÜL, Beşir KOÇ, Erdal DAĞISTAN

Geliş Tarihi: 24.01.2001
Sayfa: 19-28

Özet: Bu araştırma, Adana ili Seyhan ve Yüreğir merkez ilçelerinde yapılmıştır. Çalışmada 66 işletmeden anket yolu ile 1998 yılına ait sosyo-ekonomik veriler toplanmıştır. İşletme başına gayrisafi üretim değeri 2.620 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Bu değer içerisinde en önemli pay süt satışına aittir (%63.7). İşletmelerde değişen masrafların önemli bir kısmını yem masrafları oluşturmaktadır (%74.8). İşletmeler genelinde ortalama brüt kar 1.165 milyon TL’dir. İşletmeler büyüdükçe toplam ve hayvan başına brüt kar değeri artmaktadır.

Anahtar kelimeler: Süt sığırcılığı, üretim ekonomisi

Intensive Dairy Cattle Production Economics in Adana Province

Abstract: This research was conducted in Seyhan and Yüreğir Central Counties of Adana Province. In the research, socio-economic data belonging to the year 1998 was obtained from 66 dairy cattle farms. Gross production value of this enterprise per farm was calculated as 2.620 million TL. The biggest share in that value comes from raw milk sales (63.7 %). Feed cost is the most outstanding cost item in variable costs of the enterprise (74.8 %).  Gross margin of the enterprise per farm was found as 3.585 million TL. The larger the enterprise, the more total gross margin per farm and gross margin per cattle were realized.

Key words: Dairy cattle production, production economics

Makale Metni (PDF) PDF

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online