YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Some Characteristics of Native Sour Cherry Genotypes Grown by Seed in Van Region

Araştırma Makalesi/Article

Tarık YARILGAÇ

Geliş Tarihi: 18.01.2001
Sayfa: 13-17

Abstract: In this study, some physical and chemical characteristics of 50 genotypes of sour cherry, which are grown by seed in Van and its province, were investigated by considering their technological future. According to the results obtained from local sour cherries; fruit weights of the sour cherry  were between 1.93 and 3.39 g, lengths of the seed 0.70±0.19 and 0.96±0.05, weights of seeds 0.17 and 0.32 g, pH of the fruit 3.41 and 3.83, total soluble solid content (TSS%) 9.80 and 15.60 %. Sensorial analysis showed that most of the fruits taste were in the range of moderate-sourness. In addition to these; morphological characteristics like the lengths of trees and the diameter of stem were measured between 247-575 cm; and 2.38-12.93 cm, respectively. It was stressed that these some natural types should be studied in more detail in order to put forward their  related to good fruit properties and resistance to cold climatic conditions.

Key words: Sour cherry, genotype, Van

Van Yöresinde Tohumdan Yetişmiş Vişne Genotiplerinin Bazı Özellikleri

Özet: Bu çalışmada Van ve çevresinde tohumdan yetişmiş 50 vişne tipinin teknolojik durumları ön planda tutularak  fiziksel ve kimyasal özelliklerine yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucu meyve ağırlıkları 1.93 - 3.39 g, çekirdek boyları 0.70±0.19 - 0.96±0.05 cm, çekirdek ağırlıkları 0.17-0.32 g, pH 3.41-3.83, SÇKM %9.80-%15.60 arasında belirlenmiştir. Duyusal değerlendirmelerde tat, kabuk altı rengi,  meyve eti rengi gibi gözlemler  dikkate alınmıştır. Ayrıca ağaçların taç uzunluğu (247-575 cm), gövde çapı (2.38-12.93 cm) gibi morfolojik özellikleri de belirlenmiştir. Duyusal analizlerde meyvelerin çoğunun tadı orta ekşi olarak belirlenmiştir. Bazı genotiplerin ıslah çalışmaları için meyve özellikleri ve soğuklara dayanım yönünden daha detaylı araştırmalarla ele alınması vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Vişne, genotip, Van

Makale Metni (PDF) PDF

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online