YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ
Kısa İsmi: YYÜ TAR BİL DERG
YUZUNCU YIL UNIVERSITY JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES
Short Title: YYU J AGR SCI
ISSN 1308-7576

e-ISSN 1308-7584

Ana Sayfa
Yayın İlkeleri
Telif Sözleşmesi
Tüm Sayılar
Makale Takibi
İletişim
Linkler
Duyurular
PDF yazdır
Koyunlarda Süt Veriminin Laktasyon Boyunca Değişimi ve Farklı Yöntemlere  Göre Tahmin Edilmesi

Araştırma Makalesi/Article

Tufan ALTIN

Geliş Tarihi: 15.01.2001
Sayfa: 1-7

Özet: Bu çalışma koyunların süt veriminin tahmininde en uygun denetim aralığı ve doğumdan sonra denetime başlama zamanının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Laktasyon süt veriminin tahmin edilmesinde Hollanda ve İsveç yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma toplam 40 baş Akkaraman ve Hamdani x Akkaraman (F1) melezi koyunda laktasyon boyunca günlük denetimler yapılarak yürütülmüştür. Böylece hem günde tek sağım esasına göre koyunların gerçek süt verimleri, hem de buna en yakın tahmini yapabilecek yöntemler belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre koyunlarda süt verim denetimine başlama zamanının ve denetim aralıklarının 8 haftaya kadar uzatılmasıyla elde edilen sonuçların gerçek süt veriminden önemli ölçüde farklı olmadığı görülmüştür. Ayrıca günlük süt veriminin 2-4 haftalar arasında hafifçe azaldıktan sonra 10. haftaya kadar arttığı ve ardından düşüşe geçtiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler: Koyun, süt verimi

Variation of  Milk Yield in Sheep During Lactation Period and Estimation of Lactation Milk Yield by Means of  Different Methods

Abstract: This study  was carried out to determine the best testing intervals and the first testing date after lambing in the estimation of milk yield in sheep. In the estimation of lactation milk yield Holland and Sweden  methods were used. This research was carried out with daily controls during lactations in total of 40 Akkaraman and Hamdani x Akkaraman (F1) crossbred ewes. Thus, both actual milk yields of ewes according to single milking and the best methods for milk yield estimation were determined. It seems that the testing intervals and the first testing date after lambing can extend until 8 weeks for estimation of milk yield. In addition, it has been realized that daily milk yield decreased a little between 2 and 4 weeks, then, increased until 10th  week and   decreased gradually after 10th  week.

Key words: Sheep, milk yield

Makale Metni (PDF) PDF

Acrobat Reader

Makalenin tam metin olarak (PDF Formatında) okunabilmesi için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Programı indirmek için aşağıdaki logoya tıklayınız.

Adobe-Reader

kişi online